Publicēts 09 augusts 2016

fondu mk not 8 1 4 sam

Ieguldot vairāk nekā 14 miljonu eiro Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējumu, turpmāko sešu gadu laikā deviņās Latvijas koledžās, kas īsteno STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) izglītības programmas, plānots modernizēt infrastruktūru un aprīkojumu.

Finansējums tiks izmantots iekārtu un aprīkojuma iegādei un modernizācijai, nepieciešamo ēku un telpu pielāgošanai aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai un darbībai, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu un aprīkojuma iegādei, kā arī koledžu bibliotēku fondu papildināšanai. Šī mērķa īstenošanai valdības apstiprinātais plānotais kopējais finansējums ir 14 185 198 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 12 057 418 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums – 2 127 780 eiro. Projektus plānots īstenot līdz 2022. gada 31. decembrim.

Ieguldījumu mērķis ir nodrošināt tautsaimniecības attīstībai nepieciešamā cilvēkkapitāla sagatavošanu atbilstoši Latvijas Viedās specializācijas stratēģijai un darba tirgus pieprasījumam. Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķis ir tautsaimniecības transformācija uz augstāku pievienoto vērtību, sekmējot izaugsmi gan tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs, gan nozarēs ar augstu nākotnes izaugsmes potenciālu. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozēm, Latvijā pieaugs pieprasījums pēc vidēja līmeņa speciālistiem un profesionāļiem ražojošajās tautsaimniecības nozarēs.

IZM sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi"" šodien, 2016. gada 9.  augustā, apstiprināts valdībā, ar noteikumu projektu var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40387383&mode=mk&date=2016-08-09

Papildu informācija:
8.1.4. SAM ietvaros pieejamā publiskā finansējuma sadalījums pa koledžām

Koledža Plānotais finansējums, EUR
Daugavpils medicīnas koledža 314 489
Jēkabpils Agrobiznesa koledža 328 904
Liepājas Jūrniecības koledža 357 952
Malnavas koledža 544 631
Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledža 4 489 826
Rīgas 1. medicīnas koledža 435 118
Rīgas Celtniecības koledža 351 655
Rīgas Tehniskā koledža 7 000 000
RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža 362 623
KOPĀ 14 185 198