Publicēts 04 oktobris 2016

Šodien, 2016. gada 4. oktobrī, valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus Izglītības likumā, kuru pieņemšana svarīga saistībā ar likumprojektu “Par valsts budžetu 2017. gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam” apstiprināšanu. Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl jāapstiprina Saeimā.

Ar grozījumiem Izglītības likumā paredzēts pastiprināt izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu atbildību. Tā, darba tiesiskās attiecības varēs izbeigt ar izglītības iestādes vadītāju vai pedagogu, ja tiks konstatēts, ka viņi nav lojāli Latvijai un tās Satversmei vai arī bērniem mācību procesā tiek veidota nepareiza attieksme pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti. Tāpat būs aizliegt nodarbināt valsts, pašvaldības vai valsts augstskolas dibinātas izglītības iestādes vadītāju, ja viņa profesionālā darbība novērtēta neapmierinoši.

Grozījumi Izglītības likumā paredz pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pilnveides rezultātā ieviest trīs kvalitātes pakāpes iepriekšējo piecu pakāpju vietā. Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī, tāpēc vienlaikus likumprojektā ietverti pārejas noteikumi jaunā regulējuma ieviešanai. Tāpat paredzēts noteikt, ka darba stāžs vairs nebūs kā obligāts kritērijs pedagogu darba samaksas noteikšanai.

Lai veicinātu mazākumtautību etniskās kultūras apguvi, attīstību un saglabāšanu, grozījumi paredz, ka valsts varēs papildus finansēt pedagogu darba samaksu tādās mazākumtautību izglītības iestādēs, kuras mazākumtautību izglītības programmas īsteno, pamatojoties uz divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem valstu līgumiem, un kurās skolēnu skaits ir mazāks nekā normatīvajos aktos noteiktais.

Grozījumi arī paredz noteikt, ka pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta finanšu līdzekļiem segs 30 procentu apmērā no 2016. gadam piešķirtā valsts finansējuma. Plānots arī, ka pašvaldību internātskolu uzturēšanas izdevumus valsts finansēs līdz 2017.gada beigām.

Ar šodien valdībā atbalstīto likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā” var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399962&mode=mk&date=2016-10-04