Publicēts 03 marts 2015

Otrdien, 3.martā izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile vadīja pētniecības daļu ES Konkurētspējas ministru padomē Briselē, kuras laikā pārrunāta inovāciju un pētniecības izaugsme, kā arī Eiropas digitālā potenciāla kāpināšana. Konkurētspējas ministru padome noritēja 2.-3.martā, pirmajā sanāksmes dienā pievēršoties iekšējā tirgus un rūpniecības, savukārt otrajā dienā – pētniecības jautājumiem. Padome aizvadīta Latvijas prezidentūras kopējo prioritāšu ietvaros, mērķējot uz konkurētspējīgu un digitālu Eiropu un priekšplānā izvirzot ekonomisko izaugsmi, kā arī darbavietu radīšanu.

Sanāksmes pētniecības daļā 3.martā uzmanības centrā bija uz datiem balstīta ekonomika. Ministri dalījās viedokļos par to, kā Eiropas Digitālās programmas ietvaros ar atvērtas, tīklā savienotas un uz datiem balstītas zinātnes palīdzību varētu paātrināt pāreju uz datos balstītu ekonomiku.

Sanāksmes pētniecības daļas vadītāja, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile norādīja: “Ātrākas un plašākas inovācijas ir ceļš, kas ejams, lai liktu informācijas un komunikācijas tehnoloģijām strādāt sabiedrības un biznesa labā. Tomēr inovāciju kapacitāte lielā mērā atkarīga no tā, cik vērienīgas un efektīvas būs investīcijas un no tā, kā notiks zināšanu pārnese no publiskā uz privāto sektoru. Padome saredz vairākas jomas, kurās atvērta, tīklā savienota un uz datiem balstīta zinātne varētu veicināt inovācijas: Eiropas līmeņa e-infrastruktūra, kā arī politika un ietvarnosacījumi labākai “lielo datu” izmantošanai.”

Savukārt pirmdien, 2.martā, ekonomikas ministres Danas Reiznieces-Ozolas vadībā diskutēts par jomām, kurās ES Vienotais tirgus un dinamiska inovāciju politika varētu palielināt Eiropas ekonomiskās izaugsmes un darbavietu radīšanas iespējas. Padome pieņēma secinājumus, paredzot vairākus pasākumus, kuru mērķis ir novērst vienotā tirgus nevajadzīgos šķēršļus un sekmēt netraucētu un ātru pāreju uz digitālo laikmetu. Sanāksmes vadītāja Latvijas ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola uzsvēra to, ka „jārīkojas nekavējoties, ja Eiropa vēlas būt digitālās revolūcijas priekšgalā un veicināt konkurētspēju. Lai to panāktu, ir jāveic vairāki nozīmīgi pasākumi, piemēram, mākslīgu šķēršļu novēršana, kas aizkavē mūsu uzņēmumus un iedzīvotājus pilnvērtīgi un vienlīdzīgi izmantot vienoto tirgu un gūt labumu no tā. Tāpat svarīgi ir izveidot pamatu stabilam investīciju ietvaram. Abi uzdevumi sakrīt ar Latvijas prezidentūras galvenajiem mērķiem digitālas un konkurētspējīgas Eiropas radīšanā.”

No 2. līdz 3.martam Briselē norit Eiropas Savienības (ES) konkurētspējas ministru padome, kuras pētniecībai veltīto daļu vada izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile. Dalībvalstu uzmanība pievērsta investīcijām pētniecībā, kā arī Eiropas digitālā potenciāla veicināšanai.

Ministres uzruna mediju pārstāvjiem pirms sanāksmes skatāma ES Padomes mājas lapā: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/competitiveness-council-february-2015/arrival-and-doorstep-latvian-presidency-seile

Pēc padomes noturētā preses konference:  
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/competitiveness-council-february-2015/press-conference-research-part-14

Sanāksmes dokumenti:

Politikas debates. Atraisīt Eiropas digitālo potenciālu – ātrāka un plašāka inovācija, izmantojot atvērtu, tīklā saslēgtu un intensīvas datplūsmas pētniecību (.pdf)

Politikas debates. Veidot savstarpēji sekmējošu un ilgtspējīgu mijiedarbi starp inovāciju veicinošām darbībām un darbībām, kas rada iespējas Eiropas izaugsmei Eiropas pētniecības telpā (.pdf)