Publicēts 25 novembris 2016

shutterstock 257941646 atoms

Praktiskas ievirzes pētījumu programmas ietvaros 2017.gada sākumā tiks uzsākta pirmo pētniecības projektu īstenošana. Šie projekti radīs jaunas zināšanas produktivitātes un augstas pievienotās vērtības produktus un procesus, tādējādi stiprinot Latvijas tautsaimniecību. Paredzams, ka programmas ietvaros Latvijas augstskolas īstenos 41 projektu, Valsts zinātniskie institūti - 28 projektus, bet komersanti 6 projektus par kopējo finansējumu 44 milj. eiro, nodrošinot privāto līdzfinansējumu 4.4 milj. eiro apmērā. 

“Sasniegtie rezultāti atspoguļo Latvijas zinātniskās kapacitātes un kvalitātes pieaugumu un virzību uz starptautisko konkurētspēju. Latvijas zinātnes resursu konsolidācijas rezultātā ir izveidojušās spēcīgas zinātniskās organizācijas, koncentrējot lielāko pētniecības kapacitāti Latvijas zinātnes universitātēs – Latvijas Universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē,” uzsver izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.
Ievērojamu pētniecības kapacitāti uzrāda arī zinātniskās institūcijas, kas 2013.gada Latvijas zinātnes starptautiskajā izvērtējumā saņēma augstākos novērtējumus - Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Biomedicīnas pētījumu centrs, Koksnes ķīmijas institūts un Latvijas vadošo augstskolu zinātniskie institūti un struktūrvienības.

Latvijas augstskolas kopumā īstenos 41 projektu par kopējo summu 24,1 milj. eiro. No tiem 18 projektus īstenos Latvijas Universitāte, 17 - Rīgas Tehniskā Universitāte, bet pa diviem - Daugavpils Universitāte un Ventspils Augstskola, savukārt Latvijas Lauksaimniecības Universitāte un Rīgas Stradiņa Universitāte katra īstenos vienu projektu.

Zinātniskie institūti īstenos 27 pētniecības projektus par 16,4 milj. eiro: deviņus projektus īstenos Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, pa pieciem projektiem - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts un Latvijas Organiskās sintēzes institūts, pa diviem projektiem - Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts. Savukārt Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Dārzkopības institūts un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" katrs īstenos vienu projektu.

Augstas kvalitātes pētniecību veiks arī komersanti par kopējo summu 3.5 milj. eiro. Šos projektus īstenos A/s "Grindeks", SIA "Baltijas Datoru Akadēmija", SIA "Field and forest ", SIA "Tilde", SIA "Energosert" un SIA "Vertex Capital". Uzņēmumi pētījumos ieguldīs 1,2 milj. eiro pašu finansējuma.
Praktiskas ievirzes pētījumu programmas projektu vērtēšana notika pēc starptautiski atzītas prakses – pētniecības projektu zinātniskās kvalitātes un sociālekonomiskās ietekmes vērtēšanu veica Eiropas Komisijas neatkarīgo pētniecības un inovācijas ekspertu datu bāzē iekļauti eksperti un vērtēšanai tika izmantota Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pētniecības projektu vērtēšanas pieeja.

“Praktiskas ievirzes pētījumu programmā pieteikto un finansējumu ieguvušo projektu skaits norāda uz Latvijas pētniecības augsto kapacitāti, ko var izmantot tautsaimniecības izaugsmes mērķu sasniegšanai, kā arī liecina par to, ka ir ievērojams pieprasījums pēc praktisku pētniecisko jautājumu izpētes,” ar gandarījumu uzsver IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa.

Programmas pirmajā atlases kārtā tika iesniegti 309 pētniecības projekti ar kopējo pieprasītā publiskā finansējuma apmēru 158 milj. eiro. 123 projektus starptautiskie eksperti atzina finansējamiem augstas kvalitātes projektiem ar nozīmīgu sociālekonomisko ietekmi. Vairums no tiem sešu punktu skalā ir saņēmuši vērtējumu virs pieciem punktiem. Pieejamais publiskais finansējums 40 milj.eiro apmērā bija pietiekams 74 labāko projektu īstenošanai.

Kopumā praktiskas ievirzes pētījumu programmas īstenošanai līdz 2023. gadam plānots finansējums 66,8 milj. eiro apmērā. Viena projekta maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 600 000 eiro, bet minimālais publiskā finansējuma apmērs – 30 000 eiro. Turpmākās projektu atlases plānots organizēt reizi gadā. Plašāku informāciju par atbalstītajiem projektiem var atrast: http://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2016/es-fondu-atbalstu-varetu-sanemt-74-praktiskas-ievirzes-petijumu-projekti