Publicēts 06 decembris 2016

students 900x700Turpmāk ārzemnieki, kuri var pretendēt uz stipendiju studijām Latvijas augstskolā, stipendijai varēs pieteikties elektroniski – to paredz šodien valdībā apstiprinātie IZM sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem”. Tā kā Latvija kopumā virzās uz e-pakalpojumu ieviešanu un administratīvo procedūru vienkāršošanu valsts pārvaldes sniegtajos pakalpojumos, arī efektīva valsts stipendiju administrēšana ir viens no nozīmīgiem soļiem kopējā Latvijas augstākās izglītības internacionalizācijā.

Saskaņā ar MK noteikumiem, ārzemnieks var pieteikties stipendijai, ja ir noslēgts starptautisks līgums, kura ietvaros paredzēta stipendiju piešķiršana attiecīgās valsts iedzīvotājiem studijām Latvijas augstskolās un koledžās. Tāpat, stipendijai var pieteikties, ja ārzemnieks ir tādas valsts iedzīvotājs, kura piešķir savas valsts stipendijas Latvijas studentiem.

Līdz šim ārzemniekiem stipendiju iesniegumi bija jāsagatavo un Valsts izglītības attīstības aģentūrai (VIAA) jāsūta ar pasta vai kurjerpasta starpniecību, tādējādi studentiem radot papildu izdevumus (aptuveni 50 – 100 USD, atkarībā no valsts), bet iesniegumu nogādāšana līdz Latvijai aizņēma līdz vienam mēnesim. Savukārt vērtēšanas komisijas locekļiem, kuri izskata stipendiju iesniegumus, ir jāveic procedūras administrācija papīra veidā, kā arī pēc izvērtējuma informācija jāievada datorā un jāiegrāmato papīra formātā. Šāda pieeja neatbilst mūsdienu moderna valsts pakalpojuma prasībām, kāda pastāv jau daudzās citās valstīs, piemēram, Austrijā, Igaunijā, Lietuvā, Nīderlandē, Slovākijā, Zviedrijā, Ungārijā u.c., kur pieteikšanās valsts stipendijām notiek elektroniskā veidā.
Sistēmas ieviešana samazinās administratīvo slogu gan ārzemniekiem, iesniedzot iesniegumus, gan VIAA, kura iesniegumus izvērtē, piešķir stipendijas, informē iesniegumu iesniedzējus un apkopo statistikas datus.

Studijām un pētniecībai 2016./2017.akadēmiskajā gadā kopā tika piešķirtas 74 Latvijas valsts stipendijas. Stipendiju konkursa rezultāti pieejami IZM mājaslapā: http://www.izm.gov.lv/en/latvian-scholarships-and-fellowships

Ar šodienas valdības sēdē apstiprināto MK noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem"" var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40399664&mode=mk&date=2016-12-06