Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
117
60
Tas jāapgūst skolā
27

Kopējais balsu skaits: 204

Nauda shutterstock 337159055Baltic Bonus programmā pētniecības un inovācijas projektu pieteikumu izstrādei šogad no valsts budžeta piešķirti turpat 90 tūkstoši eiro. Finansējumu saņēmušas 18 zinātniskās institūcijas un 9 uzņēmumi par 54 projektu pieteikumu sagatavošanu.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šogad saņēma 74 iesniegumus par finansiālā atbalsta piešķiršanu un atbalstīja 62 no tiem par 54 projektu pieteikumu izstrādi. Pieejamā finansējuma ietvaros VIAA atbalstīja 18 komersantu un 44 zinātnisko institūciju iesniegumus. Lielāko finansējumu - 11 000 eiro - saņēma Rīgas Tehniskā universitāte par septiņiem projektu pieteikumiem, tai seko SIA „Tilde” ar sešiem projektiem un 9000 eiro, kā arī Fizikālās enerģētikas institūts ar sešiem projektiem un 8000 eiro lielu finansējumu.

Lai veicinātu zinātnisko institūciju un komersantu sadarbības tīklu paplašināšanos, sekmētu jaunu ideju un pētījumu izstrādi, kā arī sekmīgu kopīgu pētniecības un inovācijas projektu sagatavošanu Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas Apvārsnis 2020 konkursos, Baltic Bonus programmā papildu finansējumu 1000 eiro apmērā piešķīra tiem projektiem, kuru konsorcijos ir partneris no Lietuvas vai Igaunijas. Šo papildu atbalstu saņēma desmit projekti.

Baltic Bonus programmas finansiālam atbalstam projekta pieteikuma izstrādes izdevumu daļējai segšanai varēja pieteikties zinātniskās institūcijas un pirmoreiz arī sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti, kas piedalījušies un saņēmuši pozitīvu vērtējumu programmas Apvārsnis 2020 projektu konkursos.

Šogad Baltic Bonus programmā atbalstu piešķīra par tādu projektu pieteikumu izstrādi, kas iesniegti 2014., 2015. vai 2016. gada konkursā, izvērtēti un novērtējumā sasnieguši noteiktu kvalitātes slieksni.

Baltic Bonus programmu plānots turpināt arī 2017. gadā, sekmējot starptautisko sadarbību zinātnē un inovācijā, it īpaši atbalstot zinātnisko sadarbību starp Baltijas valstīm. Informāciju par Baltic Bonus programmas atvēršanu, iesniegumu iesniegšanas kārtību un nosacījumiem plānots izziņot 2017. gada pirmajā ceturksnī VIAA mājaslapā.

Informācija par visiem Baltic Bonus programmas finansējuma saņēmējiem pieejama VIAA mājaslapas sadaļā Par Baltic Bonus.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.