Publicēts 11 janvāris 2017

Šodien, 11. janvārī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta pārstāvji piedalījās Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padomes ārkārtas sēdē, lai apspriestu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) pievienošanu Latvijas Universitātei (LU).

IZM pārstāvji informēja par pašreizējo augstākās izglītības sistēmas sadrumstaloto un kvalitātes ziņā neviendabīgo pedagoģijas studiju programmu klāstu. IZM pamatoja, kādēļ LU kā nacionālā daudznozaru universitāte ir konsolidācijas vadošais partneris. Tas paredz akadēmiskā personāla, tai skaitā filiāļu personāla un studējošo, integrāciju LU.

IZM plāno koncentrēt skolotāju izglītību universitātēs - Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolā un Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijā. Skolotāju izglītība tiks integrēta ar sociālo un humanitāro, un eksakto zinātnes nozaru studijām un pētniecību.

IZM ir gandarīta, ka LIZDA atbalsta reformas augstākajā izglītībā un ir gatava runāt par racionāliem un pragmatiskiem lēmumiem nozares fragmentācijas mazināšanai, tai skaitā par augstskolu apvienošanu.

IZM virzīs projektu par RPIVA pievienošanu LU lēmuma pieņemšanai Ministru kabinetā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Saskaņā ar Augstskolu likuma 2.panta trešo daļu IZM pārrauga Augstskolu likuma izpildi augstskolās un koledžās, kā arī atbild par valsts politiku augstākās izglītības jomā. Ministrija aicina RPIVA vadību nodrošināt nepieciešamo līdzdalību sarunās ar reorganizācijā iesaistītajām institūcijām.

Izglītības un zinātnes ministrija šodien ir izsūtījusi atkārtotu uzaicinājumu uz tikšanos RPIVA vadībai 2017.gada 16.janvārī plkst. 11.00, lai kopā ar LU pārstāvjiem vienotos par turpmāko rīcību, nodrošinot studiju programmu turpmāku īstenošanu Latvijas Universitātē, par studējošo iespējām turpināt studijas atbilstošās studiju programmās citās augstākās izglītības iestādēs un pārrunātu citus ar RPIVA reorganizāciju saistītos jautājumus.

Pašlaik Latvijas augstskolās piedāvāto pedagoģijas studiju klāsts ir sadrumstalots un neviendabīgs pētnieciskās bāzes un resursu ziņā. Patlaban 55 skolotāju izglītības studiju programmas piedāvā sešas augstskolas.

IZM mērķis ir moderna un kvalitatīva izglītība, kas pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Mūsu prioritāte ir talantīgu un izcilu skolotāju sagatavošana darbam Latvijas skolās. Latvijas bērniem ir nepieciešami labi skolotāji un konkurētspējīga izglītība.