Publicēts 03 Februāris 2017

Grenoble30. janvārī Izgītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece ES jautājumos Inga Jēkabsone un vecākais eksperts zinātnes politikas plānošanas jomā Dmitrijs Stepanovs tikās ar Laues-Lanževēna (Institute of Laue-Langevin) institūta un Eiropas Atomskaldīšanas centra (European Spallation Source) pārstāvjiem Grenoblē, lai pārrunātu sadarbības iespējas ar Latvijas zinātniekiem.

Ministrijas pārstāvju tikšanos organizēja LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks Anatolijs Popovs, kas jau vairākus gadus veiksmīgi sadarbojas ar Laues-Lanževēna institūta pētniekiem, veicot zinātniskos eksperimentus un vadot seminārus.

Tikšanās laikā ministrijas pārstāvji apmeklēja neitronu iegūšanas reaktoru, kura zinātniskajās iekārtās tiek veikti pētījumi ar neitroniem. Latvijas pārstāvji apmeklēja arī Eiropas sinhratrona radiācijas labaratoriju (European Synchrotron Radiation Facility), kas atrodas vienā zinātnes kompleksā ar Laues-Lanževēna institūtu.

Laues-Lanževēna institūta zinātniskais direktors Marks Džonsons izteica gatavību sniegt Latvijai atbalstu pētniecības infrastruktūras stratēģijas izstrādei, kā arī aicināja Latvijas zinātniekus izmantot institūta rīcībā esošo pētniecības infrastruktūru zinātnisko eksperimentu veikšanai.

Laues-Lanževēna institūts ir viens no vadošajiem zinātniskajiem institūtiem neitronu pētniecībā un tehnoloģijās. Katru gadu tajā zinātniskus eksperimentus veic vairāk nekā 1400 zinātnieku no vairāk nekā 40 valstīm. Liela uzmanība tiek pievērsta fundamentāliem pētījumiem fizikā, ķīmijā, bioloģijā u.c. jomās.

Līdzīga pētniecības infrastruktūra tiek veidota arī Lundā, Eiropas Atomskaldīšanas centrā. Latvijai ir izteikts piedāvājums piedalīties šīs infrastruktūras izveidošanas fāzē, kurai atkarībā no Latvijas zinātnieku intereses sekos mūsu valsts uzņemšana Eiropas atomskaldīšanas centra konsorcijā un tiks dota iespēja veikt pasaules līmeņa zinātniskos eksperimentus. Pašlaik noris saskaņošanas process ar Latvijas zinātniekiem par iespējām līdzdarboties centra izveidē, veicot noteiktus pētniecības darbus.

Gadījumā, ja Latvijas zinātnes sabiedrība vienosies par pētniecības darbu veikšanu nepieciešamajā apmērā, tiks meklēta iespēja Latvijai pievienoties konsorcijam. Tas būs ieguvums neitronu zinātnes attīstībā Latvijā, iekļaujoties Eiropas pētniecības telpā.

 

Foto: no kreisās puses: ILL zinātniskais direktors Marks Džonsons,  Dmitrijs Stepanovs, Inga Jēkabsone, LU CFI vadošais pētnieks Anatolijs Popovs, ESS Zinātnisko aktivitāšu daļas vadītājs Arno Hjess.