Publicēts 15 februāris 2017

Francijas vestniece 15021715.februārī izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis tikās ar Francijas vēstnieci Latvijā Odili Supizona  kundzi (Odile Soupison) un Francijas institūta direktoru  Žilu Boneviāla kungu (Gilles Bonnevialle).

Sarunas laikā tika pārrunāti jautājumi par Rīgas Franču liceja un  Žila Verna Rīgas Franču skolas darbību, par  franču valodas apguvi vispārējās un augstākajās izglītības iestādēs, atzinīgi novērtējot tendenci, ka  Latvijā būtiski pieaug franču valodas  apguves iespējas.  Tika pārrunāts  jautājums par nepieciešamību nodrošināt  pedagogus,  kuri māca franču valodu kā svešvalodu, par Francijas un Latvijas  sadarbību pedagogu profesionālās pilnveides programmās, piemēram, uzsverot sadarbību ar “Mémorial de la Shoah” (Francija), regulāri  rīkojot  pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus Latvijā par holokausta izglītību, piemiņu un atceri.
Tika pārrunāta arī Francijas - Latvijas augsta līmeņa zinātniski pētnieciskā sadarbība Hubert Curien partnerības programmā “OSMOZE”, kā arī Eiropas Savienības izglītības  programmā “Erasmus+”. Turpinot veiksmīgo sadarbību, īstenojot Latvijas Republikas valdības un Francijas Republikas valdības kultūras, izglītības, tehnikas, zinātnes un tehnoloģijas sadarbības līgumā noteikto  sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, puses pārrunāja arī jautājumu par studentu apmaiņas  iespējām.

Tikšanās dalībnieki apliecināja abpusēju interesi aktivizēt sadarbību zinātnē un tehnoloģijās, tādējādi veicinot arī abu valstu ekonomisko sadarbību.
 
Vēstniece  Odile Supizona kundze un ministrs Kārlis Šadurskis izteica patiesu gandarījumu par konstruktīvo tikšanos un  pušu izteiktajiem priekšlikumiem turpmākajai sadarbībai.