Publicēts 06 aprīlis 2017

Bilde“Baltic Bonus” programma Latvijā tiks īstenota arī šajā gadā, ievērojot 2013. gada 8. novembra Baltijas Ministru padomes Premjerministru padomes kopējo paziņojumu un saskaņā ar 2015. gada 27. jūnija vienošanos par sadarbību “Baltic Bonus” programmas ietvaros starp Zinātnes, inovāciju un tehnoloģiju aģentūru (Lietuva), Igaunijas Pētniecības padomi un Valsts izglītības attīstības aģentūru (Latvija).

Plānots, ka pieteikumus finansiāla atbalsta saņemšanai programmā “Baltic Bonus” šī gada otrajā pusē varēs iesniegt Latvijas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā vai Uzņēmumu reģistrā reģistrētie mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, kuru sadarbības partneri ir zinātnieki no Baltijas valstīm (Igaunijas un/vai Lietuvas) un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm (Zviedrijas, Somija, Dānijas, Vācijas un/vai Polijas).

Programmas “Baltic Bonus” mērķis ir stimulēt un sekmēt Latvijas zinātnieku starptautisko sadarbību zinātnē un inovācijās starp Baltijas valstu un Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstu zinātniekiem.

Atbalstu projekta pieteicējam “Baltic Bonus” programmas ietvaros piešķir vienu reizi. Šogad atbilstoši programmas nolikumam atbalsta maksimālais finansējuma apmērs būs 2 500 EUR, ja projektā ir partneris no Baltijas valsts vai abām Baltijas valstīm un Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts; savukārt 1 500 EUR tiks piešķirti projekta pieteicējam, kura projektā ir partneris tikai no Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalsts.

Lai pretendētu uz programmas atbalstu, projekta pieteikuma, kas iesniegts kādā no ES un to izpildinstitūciju administrētās pamatprogrammas vai apakšprogrammas atklātajā projektu konkursā, novērtējumam ir jāsasniedz konkursā noteiktā kvalitātes sliekšņa vērtība.

“Baltic Bonus” programmu Latvijā īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūras Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības starptautisko programmu nodaļa.

Par programmas izsludināšanu 2017. gadā un pieteikumu iesniegšanas kārtību lūdzam sekot līdzi informācijai izm.gov.lv  un viaa.gov.lv .