Publicēts 12 jūnijs 2017

hrLai uzlabotu darba vidi un attīstītu talantus, zinātniskajām institūcijām ir jāuzlabo vadības procesi. Kā piesaistīt vairāk izcilu pētnieku un kā atbalstīt zinātniekus pēc pensionēšanās? Lai meklētu atbildes uz šo jautājumu, Igaunijas Zinātnes padome Igaunijas ES prezidentūras laikā aicina uz Tallinu visu trīs Baltijas valstu personāla vadības un karjeras izaugsmes ekspertus.

Seminārs notiks Tallinā, 2017. gada 13. jūnijā. Pētniecības iestāžu personāla vadītāji dalīsies stratēģiju pieredzē, kā nodrošināt augstas kvalitātes pētnieku darbavietas (HRS4R – Cilvēkresursu stratēģijas pētniekiem) un kā atbalstīt zinātniekus pēc došanās pensijā, izmantojot RESAVER fondu. Notiks diskusija par īpaši pielāgotiem risinājumiem pārvaldības uzlabošanai šo valstu pārstāvētajās zinātniskajās institūcijās, būs iespēja dalīties pieredzē ar veiksmīgiem modeļiem, kas īstenoti citās Eiropas valstīs.

Latviju šajā pasākumā pārstāv IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietnieces Inga Jēkabsone un Diāna Laipniece un šā departamenta vecākais eksperts zinātnes politikas plānošanas jomā Dmitrijs Stepanovs, kā arī personāla vadības un karjeras izaugsmes eksperti no Latvijas Universitātes, Stokholmas Ekonomikas augstskolas, Rīgas Stradiņa universitātes, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Vides risinājumu institūta, kā arī EURAXESS Latvija un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvji.

Informatīva piezīme

Mūsu valstu nākotne ir atkarīga no izcilu, talantīgu un prasmīgu zinātnieku snieguma inovatīvu risinājumu radīšanā. Stratēģiskām pētniecības infrastruktūrām un inovāciju ekosistēmām paralēli joprojām pastāv cilvēkfaktors, un tā loma veiksmīga rezultāta sasniegšanā arvien palielinās. Tādēļ pastāv konkurence labāko talantu piesaistē.

Eiropa tradicionāli ir zinātniskās izcilības līdere, taču tai nāksies aizstāvēt savas pozīcijas, konkurējot ar citiem globāliem spēlētājiem Āzijā, Amerikā un Āfrikā. Eiropas politikas veidotāju vidū pastāv vienprātība, ka labāko un radošāko prātu piesaistē un viņu labāko iespēju attīstībā noteicošā loma ir izaugsmi sekmējošas vides izveidei. Īpaši izstrādātā Cilvēkresursu stratēģija pētniekiem (HRS4R) institucionālā līmenī tiek uzskatīta par atbilstošu kvalitātes rīku šo mērķu īstenošanai.

Vairāk nekā 300 universitātes un zinātniskās institūcijas visā Eiropā jau izmanto HRS4R stratēģiju, lai īstenotu šīs uz izcilību vērstās kvalitātes sistēmas.

Kā sākt īstenot šo labāku pētnieku darbavietu stratēģiju?

Stratēģija ietver rīcību vairākos posmos. Procesa uzsākšanu sekmē esošo neatbilstību analīze iestādes vai fakultātes līmenī, kā arī rīcības plāns ar konkrētiem pasākumiem, kas iestāžu starpā atšķiras. Personāla vadītāji ar rektoru un dekānu atbalstu veido personāla komandas katra posma rīcību īstenošanai. Ārējie eksperti no citām Eiropas akadēmiskām iestādēm uzrauga īstenošanas fāzi, tostarp veicot vizītes klātienē. “HRS4R” sistēmu ir ierosinājuši un izstrādājuši Eiropas Komisijas un EURAXESS tīkla speciālisti, kuri piedāvā vadlīniju un labās prakses piemērus. Veiksmīgās iestādes no Eiropas Komisijas saņem apbalvojumu „Cilvēkresursu izcilība pētniecībā”, kas ietver balvu un tiesības lietot logo („hr”) visiem iestāžu oficiālajiem un reklāmas dokumentiem, un cilvēkresursu izcilības etiķeti, ko īpaši atzīst Eiropas pētniecības finansēšanas programmās, piemēram, Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu (Marie Skłodowska-Curie Actions) mobilitātes shēmā. Iesaistītās universitātes un institūti ir ieguvēji, pateicoties dalībai dinamiskā un starptautiskā kopienā, kas sniedz piekļuvi finansējuma iespējām Eiropas pētniecības telpā un ārpus tās robežām zināšanu atjaunošanai un zinātnieku mobilitātei.

10 fakti, kas būtu jāzina par HRS4R.

Ko atzinības saņēmēji saka par HRS4R.