Publicēts 30 jūnijs 2017

eureka logoŠodien, 2017.gada 30.jūnijā, Madridē izglītības un zinātnes ministra biroja vadītājs Andis Geižāns piedalās EUREKA programmas ministru konferences XXVII sesijā. Konferencē paredzēts apstiprināt EUREKA Stratēģijas Ceļakarti 2020 un citus EUREKA programmas administrēšanai nozīmīgus dokumentus. Ministri uzklausīs arī lielo, mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvju viedokli un priekšlikumus.

EUREKA programma izveidota 1985.gada 17.jūlijā. Tajā darbojas 40 dalībvalstis, trīs asociētās valstis un Eiropas Savienība kā organizācija. 2017.gada 1.jūlijā asociētās valsts statusu iegūs arī Čīle.

EUREKA dalībvalstis un Eiropas Savienība 2008.gadā izveidoja kopīgu sadarbības programmu Eiropas pētniecības telpā, nodrošinot tai kopīgu finansējumu un resursus. Šajā Eurostars programmā piedalās 33 dalībvalstis un trīs partnervalstis. Atbalstu piešķir inovatīviem un konkurētspējīgiem produktiem, procesiem un pakalpojumiem, kam ir pozitīva ietekme, radot jaunas darba vietas, attīstot ekonomiku un ilgtermiņa sadarbību.

Konferencē ministri diskutē par EUREKA perspektīvām Eiropas pētniecības telpā, kā arī par izaicinājumiem nākamās Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas kontekstā.

EUREKA iniciatīva veicina industrijas iniciatīvas inovācijā. Šāda starptautiska sadarbība ir nozīmīgs veids, kā nodrošināt pieejamību zināšanām, kompetencēm, resursiem un prasmēm visā pasaulē.

Sākotnēji EUREKA dalībvalstis sadarbojās tehnoloģiju jomā, lai attīstītu Eiropas iekšējo tirgu, šobrīd EUREKA globālais scenārijs paredz, ka Eiropas uzņēmumi darbojas globālā vidē un tādā veidā stiprina savas konkurētspējas stratēģijas.

EUREKA un Eurostars projektos var piedalīties Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrētie sīkie, mazie, vidējie un lielie komersanti ar juridiskās personas statusu, kā arī zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas.

Latvijā EUREKA programmu administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāk par programmu.