Publicēts 08 augusts 2017

shutterstock 337159055Šodien, 2017.gada 8.augustā, valdība apstiprināja profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, kuriem no valsts budžeta līdzekļiem uzsāks dzēst studiju un studējošā kredītu.  2017. gada budžetā šim mērķim kopumā paredzēti 2 398 212 eiro, kas ļauj uzsākt kredīta dzēšanu 406 studiju kredīta un 200 studējošā kredīta ņēmējiem.

Kredīta dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem ir viens no mehānismiem, lai stimulētu topošos speciālistus izvēlēties sabiedrības interesēm atbilstošas studiju jomas un  profesionālās darbības īstenošanas vietu. Tā, veselības jomā studiju kredīts turpmāk primāri tiks dzēsts speciālistiem, kuru darbavietas atrodas reģionos ārpus Rīgas un Rīgas reģiona. Tas ir būtisks motivējošs faktors, lai veicinātu jauno ārstniecības speciālistu piesaisti darbam reģionos.

Ministru kabineta rīkojuma projektu Izglītības un zinātnes ministrija sagatavo, pamatojoties uz citu ministriju, izglītības pārvalžu un augstskolu sniegto informāciju par profesijām un speciālistu skaitu, kuri varētu pretendēt uz studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem. Sagatavojot priekšlikumus, ministrijas ņem vērā pašvaldību ieteikumus par pašvaldību institūcijās strādājošiem speciālistiem un nodrošinājumu ar speciālistiem katrā profesijā.

Rīkojums paredz, ka IZM kredītu dzēšanas komisija izskata pretendentu pieteikumus studiju kredīta dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem, kuri iesniegti Studiju un zinātnes administrācijā sākot ar 2017. gada 2.janvāri, bet ne vēlāk kā mēnesi pēc rīkojuma “Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2017.gadā” publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis.”

Ar šodien valdībā atbalstītajiem rīkojumu projektiem “Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2017.gadā” un “Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2017.gadā” var iepazīties MK mājaslapā:

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425877&mode=mk&date=2017-08-08
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40425878&mode=mk&date=2017-08-08