Publicēts 06 septembris 2017

daugavas stadionsRīt, 7.septembrī, uzsākot vērienīgos Daugavas stadiona rekonstrukcijas darbus, svinīgās ceremonijas laikā stadiona pamatos tiks ierakta vēsturiska kapsula ar kultūras un sporta vērtību vēstījumu. “Reizē ar kapsulas iemūrēšanu mums ir iespēja stadiona attīstības projektu nodēvēt par Latvijas sporta infrastruktūras vissvarīgāko objektu. Stadionam ir jākļūst par nacionālo lepnumu – par vietu, kurā sportisti gūst iedvesmu sasniegumiem un vietu, kurā sabiedrība jūtas piederīga Latvijai,” uzsver izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis.

Līdz ar sporta un kultūras vērtību vēstījuma kapsulas iemūrēšanu Daugavas stadiona pamatos tiek uzsākta jauno tribīņu būvniecība un esošo tribīņu atjaunošana. Šis ir pirmais no Daugavas stadiona vērienīgās attīstības posmiem un tas tiks pabeigts 2018. gada maijā, lai jau 2018. gada vasarā šī vieta kļūtu par centrālo laukumu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībniekiem un skatītājiem. Daugavas stadiona rekonstrukcijai ir arī simboliska nozīme, jo tā tiek realizēta Latvijas simtgadei veltītā projekta ietvaros.

2013.gadā, uzsākot sarunas par Daugavas stadiona rekonstrukcijas nepieciešamību, Izglītības un zinātnes ministrija kā Daugavas stadiona īpašniece izstrādāja, pamatoja un aizstāvēja nepieciešamību stadiona rekonstrukcijas projektam piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus. Šīs iniciatīvas tika iestrādātas gan Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam, gan Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam. Īpaši būtisks ir arī 2015.gada 11.novembrī Ministru kabinetā apstiprinātais konceptuālais ziņojums par Daugavas stadiona teritorijas revitalizācijas programmas “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” īstenošanu. IZM arī piešķīra papildu līdzekļus, lai nodrošinātu projekta īstenošanas uzsākšanai nepieciešamo sagatavošanās darbu finansēšanu.

2016.gadā valdība atbalstīja IZM ierosinājumu Daugavas stadionam piešķirt nacionālo interešu objekta statusu. Daugavas stadionam ir piešķirts arī nacionālās sporta bāzes statuss. Īpaša statusa noteikšana atspoguļo stadiona nacionāla līmeņa daudzfunkcionālu nozīmi gan Latvijas kultūras, gan sporta sabiedrības dzīvē.

IZM ir izstrādājusi Daugavas stadiona teritorijas attīstības stratēģiju, kas paredz līdz 2022.gadam stadiona teritorijas uzlabošanai atvēlēt 50 miljonus eiro (t.sk. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi 40 miljonu eiro apmērā). Līdz 2022. gadam stadionu pilnībā atjaunos un pārveidos – tiks izveidotas jaunas papildu tribīnes un izbūvēta virkne jaunu objektu – multifunkcionāla halle dažādiem sporta veidiem, jauna ledus halle, jauna slēgtā vieglatlētikas manēža, tiks pilnībā atjaunots vieglatlētikas treniņu laukums un stadiona sporta laukums, kā arī veikti nozīmīgi teritorijas labiekārtošanas darbi. Papildus tiks izbūvēta arī jauna park&ride auto stāvvieta un sakārtota apkārtējā pilsētas infrastruktūra. Projektu īsteno VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.