Publicēts 11 septembris 2017

francijas eksperts7. un 8. septembrī sadarbībā ar Francijas Institūtu Latvijā Izglītības un zinātnes ministrijā un Rīgas Tehniskajā universitātē notika semināri par zinātnes kultūru Francijā un zinātnes komunikāciju.

Latvijā viesojās Francijas Augstākās izglītības un zinātnes ministrijas Pētniecības un inovāciju ğenerāldirekcijas Zinātnes kultūras un saiknes ar sabiedrību departamenta direktora vietnieks Nikolā Ngo (Nicolas Ngo), kurš ir viens no Francijas Nacionālās zinātnes, tehnikas un industriālās kultūras stratēģijas līdzautoriem. Stratēģijas mērķis ir ne tikai zinātnes popularizēšana sabiedrībā, bet arī iedzīvotāju izglītošana, sniedzot viņiem nepieciešamās zināšanas zinātkāres un kritiskās domas veicināšanai.

Zinātnes kultūras un zinātnes komunikācijas attīstība Latvijā ir ļoti nozīmīga, jo pašlaik zinātnes loma sabiedrībā un zināšanu sekmēšana sabiedrībā ne vienmēr ir novērtēta un izprasta. Izglītības un zinātnes ministrija pašlaik plāno pasākumus, kas sekmēs gan zinātnes komunikācijas attīstību, gan starptautisko sadarbību zinātnes jomā. Pasākumu mērķis ir palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, sniedzot arī atbalstu starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, tai skaitā. zinātnes komunikācijā.

Lai arī zinātnes kultūras tradīcijas ir atšķirīgas, Francijas zinātnes kultūras un komunikāciju eksperta N.Ngo sniegtā informācija un pieredze būs īpaši noderīga, attīstot zinātnes komunikāciju un kultūru Latvijā. Balstoties uz Francijas Kultūras ministrijas veikto aptauju par kultūras izpausmēm 2016.gadā, Francijā iedzīvotāji zinātni ierindojuši augstajā otrajā vietā, aiz tās atstājot tādas kultūras izpausmes kā ceļojumi, kulinārija, teātru un koncertu apmeklēšana, pirmajā vietā ierindojot muzeju apmeklēšanu. Zinātnes kultūra Francijā ir daļa no plašākas kultūras, kas vērsta uz zinātnes un sabiedrības tuvināšanu, izglītojot sabiedrību un sekmējot viņu aktīvu pilsonību, kas ietver kultūras, demokrātijas, izglītības un sociālo dimensiju. Daudzpusīgajā sadarbībā ar sabiedrību tiek ietverta ne tikai lejup vērsta komunikācija, bet pastāv dažādi horizontālas sadarbības un augšup vērsti sadarbības modeļi. Īpaši aktīva loma zinātnes kultūras veidošanā un zinātnes komunikācijā ir pašiem zinātniekiem, zinātnes izskaidrotājiem un komunikatoriem, skolotājiem, aktieriem un māksliniekiem, kā arī visu mediju un formātu žurnālistiem.