Publicēts 19 oktobris 2017

bbceRīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un ārvalstu starptautiskajiem partneriem Šveices AO Research Institute Davos un Vācijas Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitātes Biomateriālu centru veidos izcilības centru programmas “Apvārsnis 2020” Teaming Phase I projekta “Baltijas Biomateriālu ekselences centrs” ietvaros. Ir saņemts Eiropas Komisijas apstiprinājums projekta pirmās fāzes finansējumam biznesa plāna izstrādei centra attīstībai, un 2017.gada septembrī jau uzsākta projekta īstenošana.

Baltijas Biomateriālu ekselences centru plānots veidot kā spēcīgu zinātnisko centru vispusīgai biomateriālu izpētei ar starpdisciplināru pieeju zināšanu pārneses un infrastruktūras ziņā. Iecerēts, ka centrs piedāvās industrijai vispusīgus pakalpojumus, no materiālu izstrādes laboratorijā līdz klīniskiem pētījumiem.

Projekts atbilst Viedās Specializācijas stratēģijas (RIS3) pamatnostādnēm, veicinot inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanas potenciālu un attīstot konkurētspējas priekšrocības.
Piemērojot līdzdalības paplašināšanas principu, ilgtermiņa stratēģiskā sadarbībā tiks integrēta projekta partneru labākā pieredze zināšanu pārnesē un, pateicoties Eiropas Komisijas un valsts līdzfinansējumam projekta ietvaros, tiks dota unikāla iespēja attīstīt izcilību biomateriālu pētniecības jomā un veicināt inovāciju piemērošanu industrijā.

Sīkāka informācija par projektu pieejama interneta vietnē: http://bbcentre.eu

Šobrīd Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts jau veiksmīgi īsteno Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” Teaming Phase II projektu “Viedo materiālu pētījumu un tehnoloģiju pārneses centrs – CAMART2”, kura mērķis ir izveidot reģionālu izcilības centru materiālzinātnēs ar efektīvu jaunu materiālu un modernu tehnoloģiju pārnesi komerciālos un sabiedriskā labuma produktos. Projekta īstenošana notiks līdz 2023.gadam. Projekta kopējie ieguldījumi ir 30 milj. eiro, kas ir lielākais jebkad piešķirtais finansējums projektam Latvijā.