Publicēts 30 oktobris 2017

Turpmāko četru gadu laikā būs pieejams Eiropas Savienības fondu finansējums augstskolu akadēmiskā personāla stiprināšanai – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts, kas 27.oktobrī izsludināts valsts sekretāru sanāksmē. Tādējādi augstskolām būs pieejams finansējums mērķtiecīgai pasniedzēju kompetenču paaugstināšanai, kā arī jaunu pasniedzēju piesaistei.

Studiju kvalitāte ir cieši saistīta ar akadēmiskā personāla kvalifikāciju un zinātnisko darbību. Šobrīd akadēmiskā personāla ar zinātnisko grādu īpatsvars kopumā ir nepietiekams, ir ierobežotas iespējas piesaistīt kvalificētu ārvalstu akadēmisko personālu, turklāt arī vērojama akadēmiskā personāla “novecošanās” un nepietiekama iesaiste tālākizglītībā. Tāpat nepieciešams paaugstināt zinātniskās darbības intensitāti un nodrošināt ciešāku augstākās izglītības sasaisti ar tautsaimniecību un zinātniskajām institūcijām.

Kopumā augstskolu akadēmiskā personāla stiprināšanai būs pieejami 34 miljoni eiro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums – 29 miljoni eiro, bet valsts budžeta līdzfinansējums – 5,1 miljons eiro. Projekta mērķa grupa ir augstākās izglītības institūcijas, to akadēmiskais personāls, doktoranti un ārvalstu pasniedzēji. Plānotais projektu īstenošanas ilgums ir no 3 līdz 4 gadiem, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 30.novembrim.

Pirmā projektu atlase plānota kā atklāts projektu iesniegumu konkurss. Pirmajai atlases kārtai paredzētais finansējums ir 20 miljoni eiro. Projekta iesniedzēji var būt noteiktas augstākas izglītības institūcijas (gan valsts, gan juridisko personu dibinātās), kas varēs iesniegt vienu vai vairākus projektu iesniegumus, ievērojot, ka vienā projekta iesniegumā var paredzēt investīcijas vienā vai vairākos studiju virzienos.

Savukārt otrā atlases kārta tiks organizēta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā par kopējo finansējumu 4 miljoni eiro. Projektu atlasē tiks uzaicinātas tikai tās augstākās izglītības institūcijas, kas īsteno pedagogu studiju programmas studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” – Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Otrajā kārtā katrs projekta iesniedzējs varēs iesniegt vienu projekta iesniegumu, iekļaujot studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” visas plānotās aktivitātes.

Projektos pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros tiks finansēta akadēmiskā personāla kompetences pilnveide, kas ietver stažēšanos uzņēmumos vismaz 200 stundu apmērā un angļu valodas mācības, kā arī doktorantu akadēmiskā darba veikšana un ārvalstu pasniedzēju nodarbinātība kā mācībspēkiem augstākās izglītības institūcijā Latvijā. Turklāt ārvalstu pasniedzējiem projektu ietvaros varēs finansēt arī latviešu valodas mācības.

Trešajai kārtai plānots finansējums 10 miljonu eiro apmērā. Pirms trešās atlases kārtas izsludināšanas, ņemot vērā iepriekšējo atlases kārtu rezultātus un projektu īstenošanas progresu, tiks pārskatīti projektu iesniegumu atlases un īstenošanas nosacījumi. Trešo kārtu paredzēts izsludināt līdz 2019.gada 31.decembrim.

Aicinām iepazīties ar ministrijas izstrādāto noteikumu projektu un tā anotāciju un rakstiski sniegt savus ierosinājumus, ieteikumus vai iebildumus noteikuma projekta uzlabošanai.

Viedokļus un komentārus par MK noteikumu projektu “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" īstenošanas noteikumi” līdz 2017.gada 10. novembrim lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.