Publicēts 08 novembris 2017

copernicus smallVakar, 7. novembrī, Tallinā notika neformālā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksme kosmosa politikas jautājumos, kurā diskutēja par zemes novērošanas programmas Copernicus attīstību pēc 2020. gada. Ministri akcentēja, ka Copernicus satelītu dati ir kļuvuši par Eiropas digitālās ekonomikas virzītājspēku, attīstot konkurētspējīgu un inovatīvu kosmosa nozari, līdz ar to ir nepieciešams nodrošināt zemes novērošanas programmas stabilu nākotni arī pēc 2020.gada.

Latvijas delegācijas vadītāja, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece Inga Jēkabsone ministru diskusijā uzsvēra, ka Copernicus attīstības dzinējspēks ir tās lietotāji, tādējādi Eiropas Savienībai stratēģiski jāpievēršas nozaru un publiskā sektora lietotāju grupu vajadzību nodrošināšanai. Zemes novērošanas biznesa modeļi globāli mainās - attīstoties datu pieejamībai un datu analīzes iespējām, tiek uzsvērta analītiskas informācijas un augstas pievienotas vērtības pakalpojumu radīšana lietotājiem.

Latvijas delegācijas vadītāja akcentēja, ka Latvijas vīzija par nākotnes Copernicus pakalpojuma portfeli paredz kvalitatīvu, ilgtspējīgu, savstarpēji savietojamu un integrālu datu pieejamību vienotā platformā ar jaudīgu skaitļošanas infrastruktūras nodrošinājumu. “Lai sekmētu Eiropas ģeoinformācijas industrijas konkurētspēju, dalībvalstīm ir jāpievērš uzmanība vienotas pieejas izstrādei, kombinējot investīcijas īpaši svarīgajos virzienos, kā datu izmantošanas izplatība un infrastruktūra, sadarbība Eiropas un globālā līmenī, kā arī sekmējošas regulatīvas izmaiņas vai inovācijas,” norādīja I.Jēkabsone.

Copernicus ir viena no lielākajām kosmosa programmām Eiropas Savienībā, kas iegūst datus no zemes novērošanas satelītiem par zemi, jūru un atmosfēru. Laika posmā no 2008.-2020.gadam Eiropas Savienība investē 4,3 miljardus eiro Copernicus programmas īstenošanai. Programmas mērķis ir atbalstīt zemes novērošanas biznesa attīstību Eiropā, kā arī palīdzēt dažādu nozaru politiku plānošanā un veidošanā. Copernicus satelītu sniegtie dati ļaus ievērojami uzlabot jūras satiksmes drošību, klimata pārmaiņu monitoringu un atbalsta sniegšanu avārijās un krīzes situācijās. Precīzus un ticamus Zemes novērošanas datus netieši varēs izmantot arī citas ekonomikas nozares, piemēram, transports, naftas un gāzes nozares, apdrošināšana un lauksaimniecība.

copernicus big