Publicēts 06 februāris 2018

Kopējās programmēšanas iniciatīva „Pilsētu Eiropa” izsludina jaunu konkursu par tēmu “Ilgtspējīgas un dzīvošanai labvēlīgas pilsētas un urbānās teritorijas” (SUSTAINABLE AND LIVEABLE CITIES AND URBAN AREAS), sadarbībā ar Ķīnas Nacionālo Dabaszinātnes Fondu (NSFC).

Latviju šajā konkursā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). IZM sniedz finansiālo atbalstu Latvijas dalībniekiem – zinātniskajām institūcijām, kas reģistrētas Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, un kas atbilst pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas statusam. IZM sniedz atbalstu tikai ar saimniecisko darbību nesaistītiem projektiem (auditēts atzinums).

Konkursa nosacījumi:

https://jpi-urbaneurope.eu/calls/sustainable-urbanisation-china-europe/

Konkursa tēmas:

  1. Klimata pārmaiņas un jaunā urbānā ekonomika (Climate change and new urban economies)
  2. Enerģijas sistēmu transformācija un urbānās aprites ekonomikas stiprināšana (Transformation of energy systems and strengthen urban circular economies)
  3. Urbānā publiskā pārvalde un pakalpojumu inovācija (Urban public administration and services innovation)
  4. Urbāno datu pārvaldība (Urban data management)

Paredzēti divi vebināri iepazīstināšanai ar konkursu un projekta ideju demonstrēšanai:

13. februāris,  11:00 – 12:30 pēc Latvijas laika
Saite https://bluejeans.com/907400104

6. marts, 10:00 – 11:30 pēc Latvijas laika
Saite https://bluejeans.com/238998102

Vēršam uzmanību uz to ka bluejeans sistēmai ir priekšrocība pievienoties ar pārlūku, neinstalējot lokālo aplikāciju.

 

Konkursa termiņi:

12. aprīlis 15:00 pēc Latvijas laika – konsorcija reģistrācija sistēmā

20. jūnijs 15:00 pēc Latvijas laika – pilnā projekta pieteikuma iesniegšana