Publicēts 08 februāris 2018

2018 02 07premjera Mra Kuinska vizte 05Trešdien, 2018. gada 7. februārī, Latvijas Republikas Ministru prezidenta Māra Kučinska darba vizītes Baltkrievijas Republikā ietvaros izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa ministrijas vārdā parakstīja divus sadarbības līgumus zinātnes un sporta jomā.

Baltkrievijas Republikas Sporta un tūrisma ministrijas un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas līgums par sadarbību sporta jomā sekmēs tiešu kontaktu, tādējādi radot pamatu arī iespējamai par sportu atbildīgo ministriju pārstāvju pieredzes apmaiņai par dažādiem nozīmīgiem sporta politikas jautājumiem – cīņu pret dopingu, manipulācijām ar sporta sacensībām, sporta infrastruktūras pārvaldību u.c. Līguma noslēgšanas aktualitāti papildina arī plānotais Pasaules Hokeja čempionāts 2021. gadā Minskā un Rīgā.

Līgums noslēgts, balstoties uz līdzšinējo sadarbību ar Baltkrieviju – gan sadarbību sporta organizāciju ietvaros, gan augstākās izglītības iestāžu darba ietvaros. Līdz šim tikusi īstenota sadarbība arī sporta izglītības jomā – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija sadarbojas ar Baltkrievijas Valsts fiziskās kultūras un sporta universitāti, tostarp īstenojot studentu un pasniedzēju apmaiņas treneru izglītošanas programmā bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī Erasmus+ programmas projekta ietvaros.

Vizītes laikā parakstīta arī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas vienošanās par zinātniski tehnisko sadarbību. Šī vienošanās veicinās Latvijas un Baltkrievijas zinātnisko institūtu, centru un laboratoriju, kā arī universitāšu sadarbību zinātniskās izpētes un tehnoloģiju attīstības jomās. Dokuments paredz īstenot kopīgus sadarbības projektus zinātnē un tehnoloģiju izstrādē, zinātnieku un speciālistu apmaiņas vizītes, kopīgu semināru, konferenču un izstāžu organizēšanu.

Noslēgtā vienošanās sekmīgi turpinās jau 2006.gadā uzsākto Latvijas un Baltkrievijas sadarbības programmu zinātnē un tehnikā. Laika posmā no 2007. gada līdz 2013.gadam ir notikuši četri projektu iesniegumu konkursi, kuros kopā atbalstīti 25 projektu iesniegumi.

Aktīva divpusējā sadarbība ar Baltkrieviju notiek arī starp abu pušu augstākās izglītības iestādēm gan studijās, gan pētnieciskajā darbā, gan īstenojot kopīgus projektus. Erasmus+ programmas ietvaros abu valstu augstskolas iesaistās gan mobilitātes projektos, gan kapacitātes stiprināšanas partnervalstīs projektos.

Saskaņā ar IZM apkopotās statistikās datiem 2017./2018. akadēmiskajā gadā Latvijā studē 129 Baltkrievijas studenti.

Ministru prezidents Māris Kučinskis darba vizītē Baltkrievijā uzturas no 7. līdz 8. februārim, vizītes laikā tiekoties ar augsta līmeņa Baltkrievijas amatpersonām, kā arī ar uzņēmējiem. Plašāka informācija par vizīti Ministru kabineta mājaslapā.