Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
117
60
Tas jāapgūst skolā
27

Kopējais balsu skaits: 204

111Zinatnes kongress logo galvenais LVSākot ar otrdienu, 2018.gada 20.martu, iespējams pieteikties dalībai IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā, kas norisināsies no šī gada 18. līdz 20. jūnijam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Kongress ir viens no Izglītības un zinātnes ministrijas vērienīgākajiem Latvijas valsts simtgades pasākumiem, kas pulcēs Latvijas izcelsmes zinātniekus no visas pasaules, kā arī viņu stratēģiskos partnerus un atbalstītājus, lai kopīgi atskatītos uz paveikto un definētu turpmākos Latvijas zinātnes uzdevumus valsts un sabiedrības attīstībai.

“Zinātnei ir jābūt vienam no galvenajiem Latvijas sabiedrības virzītājspēkiem. Lai to panāktu, Latvijas zinātnieku darba fokusam ir jābūt mūsu sabiedrībai nozīmīgiem izaicinājumiem. Kongresā ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem gribam pārrunāt arī faktorus, kas liedz zinātniekiem uzticēt vairāk pētījumus jomās, kas svarīgas gan sabiedriskajam, gan arī privātajam sektoram,” uzsver kongresa organizācijas grupas vadītāja Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres vietniece, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Dr.Agrita Kiopa.

Pirmās dienas vadmotīvs būs sabiedrības drošība un drošums - dalībnieki vairākās sesijās diskutēs par drošību un informatīvo telpu, tehnoloģisko un kiberdrošību, drošību un tautsaimniecību, kā arī drošību un cilvēku kā indivīdu - sabiedrības locekli. Kongresa ievadreferātu lasīs Dr.Vaira Vīķe-Freiberga. Dienas saturiskais veidotājs ir Vidzemes Augstskolas rektors, vēsturnieks Dr.Gatis Krūmiņš.

Otrās dienas vadmotīvs būs iezīmēt pasaules attīstības tendences zinātnes jomā un Latvijas iespējas tajās. Zinātnieki darbosies sešās nozaru sekcijās - dabaszinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģiju, medicīnas un veselības zinātņu, lauksaimniecības un meža zinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu sekcijā. Sekcijas vadīs sabiedrībā zināmi Latvijas pētnieki, tai skaitā Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors, inženierzinātnieks Tālis Juhna, endokrinologs Aivars Lejnieks un Latvijas izcelsmes pētnieki no ārvalstīm – mašīnbūves inženieris Dr. Mārcis Jansons, valsts pārvaldes, organizatoriskās teorijas un zinātnes un tehnoloģiju politikas pētniece Dr.Jūlija Melkere (Julia Melkers) un endokrinologs Dr.med.Uģis Gruntmanis.

Savukārt trešajā dienā dalībnieki vērsīs skatu nākotnē un noslēdzošajā forumā “Latvijas formula 2050” diskutēs par Latvijas attīstības scenārijiem un piedāvās risinājumus. Noslēgumā tiks pieņemta Kongresa rezolūcija.

Kongresa ietvaros notiks arī II Latvijas vēsturnieku kongress un III Pasaules latviešu juristu kongress.

Kongresu rīko Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitāšu asociāciju, zinātniskajām institūcijām un diasporas organizācijām.

Reģistrēties kongresam var šeit.

Pasākums tiek realizēts ERAF projekta “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā”, Nr. 1.1.1.5/17/I/002 ietvaros.

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.