Publicēts 22 Maijs 2018

asphalt empty field 163444Mērķtiecīgi turpinot atbalstīt valsts nozīmes sporta infrastruktūras projektu īstenošanu pašvaldībās, valdība apstiprinājusi papildu investīciju sadali - finansējums 5,9 milj. eiro apmērā tiks novirzīts 9 valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai.

Lemjot par papildu investīciju sadali Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) rosināja, ka prioritāri būtu atbalstāmi tie valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekti, kuru īstenošana ar valsts līdzfinansējumu uzsākta jau iepriekšējos gados. Nacionālā sporta padome, izvērtējot IZM sagatavotos priekšlikumus, nolēma aicināt Ministru kabinetu atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu šādu valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai:

Dotācijas mērķis/saņēmējs Dotācijas apmērs euro
Olimpiskā centra “Rēzekne” būvniecībai (Rēzeknes pilsētas pašvaldība) 900 000
Tenisa centra “Lielupe” attīstības projekta īstenošanai (SIA “Tenisa centrs “Lielupe””) 900 000
J.Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas būvniecībai (Valmieras pilsētas pašvaldība) 800 000
Olimpiskā centra “Ventspils” attīstības projekta īstenošanai (Ventspils pilsētas pašvaldība) 800 000
Slēgtās futbola halles būvniecībai (Liepājas pilsētas pašvaldība) 800 000
Airēšanas bāzes būvniecībai (Jelgavas pilsētas pašvaldība) 800 000
Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijas projekta īstenošanai (Cēsu novada pašvaldība) 300 000
Futbola stadiona “Esplanāde” rekonstrukcijai (Daugavpils pilsētas pašvaldība) 300 000
Alūksnes sporta halles būvniecībai (Alūksnes novada pašvaldība) 300 000
Kopā 5 900 000

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu, piešķirto finansējumu IZM pašvaldībām pārskaitīs tikai pēc tam, kad pašvaldība būs izvērtējusi faktiski plānoto veicamo izdevumu un darbu apmaksu. Tāpat ministrijai būs jāpārliecinās par pašvaldību iespējām nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu apguvi līdz šā gada beigām.

Piemērota sporta infrastruktūra ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem, lai Latvijā, saskaņā ar Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam definēto, kvalitatīvi attīstos visi četri sporta politikas virzieni – bērnu un jauniešu sports, sports visiem (tautas sports), augstu sasniegumu sports un pielāgotais sports.

Ar šodien, 2018. gada 22. maijā, valdībā apstiprināto rīkojuma projektu "Par prioritārajam pasākumam "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2018.gadā" var iepazīties MK mājaslapā.