Publicēts 24 marts 2015

23.-26.martā 220 jauniešu un politikas veidotāju plecu pie pleca strādā Eiropas Savienības Jauniešu konferencē, kuras tēma ir jauniešu politiskās līdzdalības veicināšana Eiropas demokrātiskajā dzīvē. Četru dienu garumā konferences dalībnieki meklēs veidus, kā sekmēt jauniešu iesaisti politiskajos procesos.

Konferenci, kas ir Latvijas prezidentūras ES Padomē vērienīgākais notikums jaunatnes jomā, organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Eiropas Jaunatnes forumu un Latvijas Jaunatnes padomi. Pasākuma laikā dalībnieki izstrādā rekomendācijas jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai. Šīs rekomendācijas jaunieši prezentēs ministriem ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē Briselē 2015.gada 18.–19.maijā.

Pētījumi līdz šim uzrādījuši virkni šķēršļu, kas ierobežo jauniešu politisko līdzdalību, tostarp tiesiskā regulējuma, kā arī pilsoniskās izglītības trūkums, politiķu nespēja un nevēlēšanās kopā ar jauniešiem iesaistīties politiskajos procesos, līdzdalības kultūras trūkums izglītības iestādēs, nepietiekoša iesaistīšanās un nepietiekami finanšu līdzekļi.

Pirms ES Jauniešu konferences piecu mēnešu garumā notika plaša apspriešanās, dēvēta par strukturēto dialogu, kurā iesaistījās vairāk nekā 40 000 jauniešu, kā arī politikas veidotāju visās ES valstīs. Strukturētais dialogs ir konsekventa, vienota analīze par Eiropas sadarbības prioritātēm, to īstenošanu un turpmākiem pasākumiem jauniešu jomā.

Papildu informācija par pasākumu, tostarp mediju programma, pieejama:
https://eu2015.lv/lv/notikumi/politiskie-notikumi/es-jaunatnes-konference-2015-03-23

Noslēguma daļu 26.martā no 09:30 līdz 12:00 iespējams vērot tiešsaistē:
www.eu2015.lv

Jaunākās ziņas par konferenci: Facebook.com/euyouthconfriga.
Twitter tēmturis: #youthconf

Mārīte Seile

#youthconf