Publicēts 11 jūnijs 2018

IMG 0667Izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis pirmdien, 2018.gada 11.jūnijā, tikās ar pilnvarotajiem vēstniekiem Latvijā, lai pārrunātu aktuālo izglītības reformu virzības gaitu. Ministrs vēstniekus aicināja būt ne tikai savas valsts vēstniekiem, bet arī labākas izglītības vēstniekiem.

Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotās izglītības reformas vērstas uz to, lai sagatavotu 21.gadsimtam atbilstošus profesionāļus, kuri skolā iegūtās zināšanas un prasmes spētu veiksmīgi pielietot dažādās dzīves situācijās. Izmaiņas izglītības sistēmā pieprasa pašreizējās globālās tendences un pārmaiņas notiek ne tikai Latvijā, bet arī daudzās citās valstīs. Projektā “Skola 2030” izstrādātais jaunais mācību saturs paredz mācību pieejas maiņu visā vispārējās izglītības posmā. Ministrs uzsvēra, ka pārmaiņu galvenie īstenotāji būs tieši pedagogi. Skolotāju atbalstam plānots sagatavot ieteicamās mācību priekšmetu programmas, kurās iekļauti uzdevumu piemēri un sniegti ieteikumi, kā mācīt, lai skolēns gūtu pieredzi koordinēti lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes.

Jaunā izglītības satura ieviešanas pamatā ir ne tikai individuālās prasmes, bet arī moderna izglītības vide un efektīva finanšu un cilvēkresursu pārvaldība. Jau 2016.gadā tika pieņemts pedagogu atalgojuma modelis, kas ļāva ievērojami palielināt zemāko algas likmi un padarīt skolotāja profesiju pievilcīgāku jaunajiem skolotājiem. Vienlaikus daudzas pašvaldības ir veikušas pasākumus, lai sakārtotu skolu tīklu. Izglītības un zinātnes ministrijas ģeotelpiskās plānošanas platformā “Skolu karte” ikviens var iepazīties ar skolēnu skaitu skolās, skolu kvalitatīvajiem rādītājiem, eksāmenu indeksiem un citiem rādītājiem.

Kvalitāte un efektīva resursu pārvaldība nozīmīga arī augstākajā izglītībā. Tiek strādāts pie tā, lai nodrošinātu augstākās izglītības piedāvājuma salāgošanu ar Latvijas tautsaimniecības attīstības un darba tirgus vajadzībām, kvalitatīvu, pētniecībā balstītu augstākās izglītības saturu un rezultātu pārvaldību augstākās izglītības institūcijās. Ministrs norādīja, ka arī mūsu augstskolas skar internacionalizācija un svarīgi ir piesaistīt zinošus un kvalificētus ārvalstu pasniedzējus.

Vēstnieki atzinīgi novērtēja iespēju tikties un pārrunāt izglītības reformu virzību, tai skaitā par pāreju uz mācībām valsts valodā.