Publicēts 22 jūnijs 2018

Augsti godātie Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vēstuļu akcijas dalībnieki!

Izglītības un zinātnes ministrija laikā no 2018. gada 23.maija līdz 2018. gada 5. jūnijam ir iepazinusies un izskatījusi 526 iesniegumus un saskaņā ar Iesnieguma likuma 6.panta 3.daļu sniedz atbildi.

Parakstu vākšanas kampaņas dalībnieki Izglītības un zinātnes ministrijai izvirza prasības divos jautājumos: no 2019. gada visiem pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem darba samaksu pakāpeniski nodrošināt no valsts budžeta; pieņemt “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likumu”.
2016.gada 1.septembrī tika uzsākta jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešana, 2017. gadā skolotāju atalgojumam papildus tika novirzīti 47 miljoni eiro, kas vēsturiski bija viens no nozīmīgākajiem finansējuma palielinājumiem kādai no publiskā sektora nozarēm. Izglītības un zinātnes ministrija mērķtiecīgi turpina darbu, lai celtu pedagogu darba samaksu, jo atalgojuma pieaugums skolotājiem ir svarīgs, lai nostiprinātu pedagoga profesijas prestižu un skolām piesaistītu arvien jaunus un talantīgus skolotājus.

2018. gada 15. janvārī tika apstiprināts Ministru kabineta rīkojums Nr.17 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim", kura izstrādes laikā kā prioritāte tika izvirzīta esošo pedagogu zemākās mēneša darba algas palielinājums.

Grafiks paredz pakāpeniski palielināt pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes vispārējā izglītībā, pirmsskolā (5 un 6 gadus veco bērnu pedagogu darba apmaksai), profesionālajā izglītībā, interešu izglītībā, kā arī augstskolās un koledžās. Vienlaikus ministrija novērtē un izprot nevienlīdzīgo situāciju saistībā ar pārējo pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojumu. Tāpēc, pildot Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai doto uzdevumu – vienoties par ilgtermiņa risinājumu pirmsskolas pedagogu finansēšanā, ministrija aktīvi iesaistījās šī jautājuma risināšanā. Lai panāktu vienošanos par ilgtermiņa risinājumu pirmsskolas pedagogu finansēšanā, tika piedāvāts risinājums valstij un pašvaldībām mainīties funkcijām - pirmskolas pedagogu atalgojumu finansēt no valsts budžeta, bet brīvpusdienu finansēšanu deleģēt pašvaldībām. Pēc aktīvām diskusijām ar Pašvaldību savienību vienošanās netika panākta.

Informējam, ka likumprojekts “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likums” (turpmāk – Likumprojekts) iesniegts Saeimā 2015. gada 19. februārī, nodots Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (turpmāk - komisija) izskatīšanai 2015. gada 26. februārī un pieņemts pirmajā lasījumā 2015. gada 17. septembrī.

2017. gada 17. maija Likumprojekta otrajā lasījumā komisija nolēma: Atlikt likumprojekta izskatīšanu līdz papildu informācijas saņemšanai. Nolemj, ka komisija rakstīs vēstuli Izglītības un zinātnes ministram, Labklājības ministram, Saeimas Juridiskā biroja vadītājai un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai ar aicinājumu pievērst uzmanību par 2016. gada 27. janvāra un 2016. gada 16. marta Komisijas lēmumā sniegt atzinumu par atlikto priekšlikumu precizēšanu – neizpildi. Izglītības un zinātnes ministrija, atbildot uz komisijas 2017.gada 18.maija vēstuli Nr. 142.9/9-34-12/17, kurā saskaņā ar komisijas 2017. gada 17.maija sēdē lemto lūgts sniegt atzinumus par likumprojekta ,,Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likums”(202/Lp12) uz 2.lasījumu salīdzinošajā priekšlikumu tabulā atzīmētajiem - Atliktajiem priekšlikumiem, sniedz viedokli par Likumprojektu kopumā.

Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 4.pantā Ministru kabinetam noteiktajai kompetencei ministrija esošo finanšu resursu ietvaros nodrošina mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām visiem izglītības nozarē strādājošajiem pedagogiem.

Vienlaikus ministrija vērš uzmanību, ka Saeimai, lemjot par Likumprojekta turpmāko virzību, valsts budžetā būs nepieciešams paredzēt papildu finansējumu izdienas pensiju nodrošināšanai minētajām pedagogu grupām, ja par tām attiecībā uz izdienas pensiju nodrošināšanu tiks pieņemts pozitīvs lēmums.

Izsakot atzinību par aktivitāti, patiesā cieņā.
Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
Rīgā, 2018. gada 19. jūnijā