Publicēts 05 jūlijs 2018

IMG 1104Kā veicināt jauniešu interesi par profesionālo izglītību, cik liela loma ir inovācijām profesionālajā un pieaugušo izglītībā, cik svarīgs šajos procesos ir pedagogu komandas darbs – par šiem un daudziem citiem jautājumiem šonedēļ Izglītības un zinātnes ministrijā diskutēja semināra “Inovācija profesionālajā un pieaugušo izglītībā” dalībnieki. Semināru organizēja Izglītības un zinātnes ministrija un Profesionālās izglītības biedrība.

“Lai veicinātu mūsu jauniešu piederības sajūtu valstij un mazinātu emigrāciju, ir nepieciešams radīt visus priekšnoteikumus, lai jaunie cilvēki justos vajadzīgi Latvijai, lai viņi šeit var iegūt kvalitatīvu izglītību un veiksmīgi iekļauties darba tirgū. Profesionālā izglītība pēdējo gadu laikā ir piedzīvojusi lielas pozitīvas pārmaiņas, un mēs tiešām varam lepoties ar paveikto gan skolu infrastruktūras uzlabošanā, gan mācību satura pilnveidē, gan darba vidē balstītu mācību attīstībā. Profesionālās izglītības prestižs pamazām uzlabojas, tāpēc mums jāstrādā vēl vairāk, vēl aktīvāk, lai paši jaunieši lepotos ar savu izvēli – mācīties šajās izglītības iestādēs, bet pedagogi būtu motivēti sadarboties un strādāt inovatīvi,” atklājot semināru, uzsvēra IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece Baiba Bašķere, aicinot klātesošos apsvērt ideju šā gada rudenī, Eiropas Prasmju nedēļas ietvaros, organizēt plaša mēroga jauniešu forumu.

Semināra dalībniekiem bija lieliska iespēja tikties ar Basku zemes (Spānija) Profesionālās izglītības inovācijas un pētniecības centra (TKNIKA) Starptautiskās sadarbības departamenta direktoru Hosē Luisu Fernandesu Mauri (José Luis Fernández Maure). TKNIKA ir centrs, kuru pilnībā atbalsta Basku valdība. Centra darbība balstās uz inovācijām un lietišķiem pētījumiem, kas turpina centienus izvirzīt Basku profesionālo izglītību Eiropas priekšplānā. TKNIKA dibināts 2005.gadā un pārstāv visas 64 gan valsts, gan privātās Basku zemes profesionālās izglītības iestādes. Centrs veidots pēc pasaules modernāko profesionālās izglītības centru parauga. Izmantojot Basku profesionālās mācības, personāla tīklus un tiešu iesaistīšanos, centrs izstrādā novatoriskus projektus tehnoloģiju, izglītības un vadības jomās. “Ja gribi iet ātri, ej viens, ja gribi iet tālu – meklē sabiedrotos!” - tā bija viena no atziņām Hosē Luisa Fernandesa Maures atraktīvajā pieredzes stāstā par inovācijām profesionālajā izglītībā un pedagogu komandas lomu. Vairāk par TKNIKA var uzzināt centra mājaslapā.

Lielu interesi raisīja biedrības “Izglītības tehnoloģiju asociācija” pārstāvju Andra Gribusta un Georga Turlaja stāstījums par pedagogu komandas darbu attīstības procesos un izglītības satura pilnveidē. Runātāji uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi radīt mācību vidi, kas veicina izziņas procesu un veido darba tirgus pieprasījumam atbilstošas prasmes. Tas ir izaicinājums, kura piepildījumā vienlīdz ieinteresēti ir gan izglītības politikas veidotāji un skolu vadītāji, gan izglītības nozarē strādājošie uzņēmumi.

Seminārā piedalījās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, pārstāvji no katra reģiona lielākajām profesionālās izglītības iestādēm, kā arī ESF un Erasmus+ projektu īstenotāji. Seminārā informāciju sniedza pārstāvji no IZM, Valsts izglītības satura centra un Valsts izglītības attīstības aģentūras par to īstenotiem ES struktūrfondu un Erasmus+ programmas finansētiem projektiem profesionālajā un pieaugušo izglītībā - "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide", “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, “Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un uzņēmumos darba vidē balstītās mācībās (TTT4WBL)” un “Nacionālie koordinatori Eiropas pieaugušo izglītības programmas īstenošanai”. Visu projektu vadītāji seminārā dalījās pieredzē, kā konkrētais projekts sniedz ieguldījumu izglītības politikas attīstībā un inovācijas veicināšanā.

Semināra noslēgumā dalībnieki piedalījās ideju bankā, daloties pieredzē un savā redzējumā par inovācijas nozīmi profesionālajā izglītībā.