Publicēts 19 jūlijs 2018

germansuperc 6910bf05c47ab7dcf7158e8c8b028f2bdLai veicinātu augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju attīstību, zinātnisko izcilību un inovatīvu un konkurētspējīgu industriju Eiropā, kā arī nodrošinātu zinātniekiem un pētniecības organizācijām piekļuvi superdatoru infrastruktūrai, Latvija pievienojās deklarācijai par sadarbību augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) jomā. Šā gada janvārī Eiropas Komisijas nāca klajā ar priekšlikumu Eiropas sadarbībai superdatoru jomā – EuroHPC.

“EuroHPC iniciatīva ir būtisks solis uz priekšu, lai stiprinātu Eiropas sadarbību augstas veiktspējas skaitļošanas jomā. EuroHPC tematiskās prioritātes pilnībā atbilst Latvijas Viedās specializācijas stratēģijai. Latvija lepojas ar augsti kvalificētiem pētniekiem, uzņēmējiem un start-up uzņēmumiem lielo datu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, elektronikas un mākslīgā intelekta jomās, tādēļ esam gatavi piedalīties EuroHPC darbā gan infrastruktūras attīstības, gan pētniecības jomā. Latvija īpaši atzinīgi vērtē pētniecības pīlāra izveidi, lai veicinātu Eiropas mēroga pētījumu un lietotāju ekosistēmas attīstību,” uzsver izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis.

Eiropas Komisija par vienu no prioritātēm ir izvirzījusi pasaules līmeņa superdatoru infrastruktūras izveidi, jo Eiropas Savienībā (ES) zinātniekiem un rūpniecības nozarei nav pieejams viņu vajadzībām atbilstošs skaitļošanas laiks, tādēļ arvien vairāk datus apstrādā ārpus ES. Superdatori ir vajadzīgi, lai apstrādātu arvien lielāku datu apjomu un palīdzētu cilvēkiem daudzās jomās, sākot no veselības aprūpes un atjaunojamās enerģijas līdz automobiļu drošībai un kiberdrošībai.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips (Andrus Ansip) pauž gandarījumu par Latvijas pievienošanos: “Mēs esam ļoti priecīgi, ka Latvija ir viena no EuroHPC kopuzņēmuma dalībniecēm. Tikai kopā mums izdosies piedāvāt pētniekiem un uzņēmējiem lielo datu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, elektronikas un mākslīgā intelekta jomās HPC infrastruktūru un tehnoloģijas, kas tiem nepieciešamas, lai sasniegtu izcilus un inovatīvus risinājumus. Eiropas HPC ekosistēma, ko mēs plānojam radīt, būs pieejama visā Eiropā visām akadēmiskajām kopienām, rūpniecībai un publiskajam sektoram, un tā palīdzēs risināt plaša mēroga zinātniskos, rūpnieciskos un sociālos izaicinājumus.”

Pievienojoties deklarācijai, valstis apņemas izveidot sadarbības ietvaru HPC jomā, lai iegūtu un attīstītu savstarpēji saistītu (tīklotu) HPC infrastruktūru, kas būtu pieejama Eiropas zinātniekiem un pētniecības organizācijām, komersantiem un privātpersonām neatkarīgi no infrastruktūras atrašanās vietas. Tiks izstrādāti piemērota iepirkumu procedūru, lai nodrošinātu divu pasaules līmeņa pirms eksa-pakāpes superdatoru izveidi 2019.–2020.gadā un divu pilnas eksa-pakāpes superdatoru izveidi 2022.–2023.gadā. Tāpat veidos eksperimentālos un demonstrācijas modeļus HPC jomā un nodrošinās lielo datu pielietojuma iespējas zinātniskajiem, publiskās pārvaldes un industriāliem mērķiem.

Pievienojoties deklarācijai, Latvija kļūst par sadarbības valsti ar iespēju būt starp EuroHPC kopuzņēmuma dibinātājvalstīm. Valstis var veikt ieguldījumus atbilstoši savām interesēm un prioritātēm, pievienojoties infrastruktūras pīlāram, pētniecības pīlāram vai abiem.

2017. gada 23. martā Digitalizācijas dienā Romā deklarāciju par sadarbību Augstas veiktspējas skaitļošanas jomā kā pirmās parakstīja septiņas ES dalībvalstis — Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija un Vācija, vienojoties veidot integrētu Eiropas eksa-pakāpes superskaitļošanas infrastruktūru. Pēc tam deklarācijai ir pievienojušās vēl 13 valstis ES valstis.

Plašāka informācija.