Publicēts 01 Augusts 2018

priscilla du preez 293218 unsplashEiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas asociācija (ENQA) ir pieņēmusi lēmumu atzīt Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru (AIKA) par pilntiesīgu ENQA biedru. ENQA lēmums apliecina, ka AIKA organizētā augstākās izglītības kvalitātes novērtēšana tiek veikta augstā profesionālā līmenī, nodrošinot Eiropas augstākās izglītības telpā konkurētspējīgu izglītību un uzticamību Latvijas augstskolās iegūtajiem diplomiem.

“Ir patiess gandarījums, ka aģentūras darbs tiek atzinīgi novērtēts. ENQA lēmums apliecina, ka AIKA attīstības virzieni atbilst vienotajiem standartiem un ir vērsti uz kvalitātes kultūras attīstību. Šis ir patīkams notikums Latvijas augstākās izglītības nozarē un apliecinājums tam, ka Latvijas augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanai var uzticēties gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolas, studējošie un citas iesaistītās puses,” uzsver Akadēmiskā informācijas centra (AIC) valdes priekšsēdētāja Baiba Ramiņa.

AIKA savu darbību sāka 2015. gada 1. jūlijā kā AIC aģentūra. AIKA kompetencē ir augstākās izglītības iestāžu, studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas organizēšana, kā arī citi ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu saistītie uzdevumi.

Divu gadu laikā AIKA ir organizējusi 24 studiju virzienu akreditāciju, 39 studiju programmu licencēšanu un 49 izmaiņu studiju virzienos novērtēšanu. AIKA organizētajās novērtēšanās tika iesaistīti 224 eksperti, tajā skaitā 47 ārvalstu.

Kopš 2015. gada aprīļa AIC ir ENQA afiliētais biedrs. Lai varētu pretendēt uz uzņemšanu ENQA pilntiesīga biedra statusā un iekļaušanu EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education), aģentūrai bija jāizpilda vairākas prasības, tajā skaitā jāizpilda nosacījums par diviem aktīvas darbības gadiem kopš darbības uzsākšanas, kā arī jādemonstrē pieredze ārējās kvalitātes novērtēšanas procesu organizēšanā.

Lai pilnveidotu savu darbību un nodrošinātu iekļaušanos EQAR reģistrā, no 2016.gada marta AIC īsteno Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu projektu “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”. Projekta mērķis ir izveidot Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu atbilstoši ESG (European Standarts and Guidelines for Quality Assurance) prasībām.

AIC projektu īsteno sadarbībā ar Augstākās izglītības padomi, Lietuvas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centru un 12 augstākās izglītības iestādēm.

Projekta ietvaros notiek standartu un vadlīniju ieviešana akreditācijas aģentūras darbībā - tas ietver aģentūras kvalitātes vadības sistēmas izveidi un 12 studiju virzienu pilotakreditācijas. Tāpat tiek pārskatīti augstākās izglītības akreditācijas procesa vērtēšanas kritēriji, veidota e-platforma akreditācijas un licencēšanas procesa nodrošināšanai , kas tiks savietota ar Valsts izglītības informatizācijas sistēmu. Projekta ietvaros notiek arī kvalitātes novērtēšanas ekspertu izglītošana. Projektu plānots pabeigt 2019. gada septembrī.