Publicēts 11 septembris 2018

ramon salinero 271002 unsplash

Izglītības un zinātnes ministrija aicina ārvalstīs dzīvojošos mūsu valsts un Latvijas izcelsmes zinātniekus līdz 15. septembrim piedalīties aptaujā pētījumam, kura mērķis ir rast iespējas stiprināt sadarbību starp Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātniekiem pasaulē. Aicinām ārpus Latvijas dzīvojošos zinātniekus - gan tos, kuri strādā augstskolās un zinātniskos institūtos, gan tos, kuri darbojas pētniecības jomā privātajā sektorā, nevalstiskajā sektorā vai valsts pārvaldē - veltīt laiku atbildēm uz aptaujas jautājumiem šeit.

Pēc ministrijas pasūtījuma Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs uzsāk pētījumu, kurā noskaidros iespējas attīstīt Latvijas zinātnieku sadarbību ar ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas un mūsu valsts izcelsmes zinātniekiem.

Ministrijas mērķis ir radīt iespējas Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām mērķtiecīgi sadarboties ar Latvijas zinātnieku diasporu kopīgu pētniecības un attīstības pasākumu īstenošanai. Lai to paveiktu, ir nepieciešams labāk izprast Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātnieku sadarbības tīklus, sadarbības formas un produktīvas sadarbības priekšnoteikumus. Tāpat ir svarīgi izzināt ārvalstīs dzīvojošo zinātnieku gaidas saistībā ar ministrijas un zinātnieku veidoto komunikāciju ar Latvijas zinātnieku diasporu.

Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra 2017. gadā īstenotajā pētījumā ar Ārlietu ministrijas atbalstu tika noskaidrots, ka no aptaujātajiem Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātniekiem ārvalstīs 51% sadarbojas ar kolēģiem Latvijā, bet sadarbības iespējas saskata pat 82% diasporas zinātnieku. Vienlaikus ciešu un produktīvu sadarbību veido tikai 14% diasporas zinātnieku. Kā būtiskākie sadarbību kavējošie faktori minēti informācijas un kontaktu trūkums.

Pētījums tiek īstenots ERAF projekta Nr.: 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros.

AptaujaZinatniekiemAnsamblis