Publicēts 27 Septembris 2018

csmcsm eu openscreen ERIC Inauguration 0105 958b7205ab Latvija ir viena no Eiropas ķīmiskās bioloģijas skrīninga platformas (EU-OPENSCREEN) konsorcija  dibinātājvalstīm, un tās dalība tajā ir nozīmīgs solis pretim valsts zinātnes izcilības veicināšanai, uzsvēra Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa, piedaloties EU-OPENSCREEN Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcija (ERIC) inaugurācijas ceremonijā otrdien, 2018.gada 25.septembrī.

“Mūsdienu zinātnei nav robežu. Konsorcija dalībvalstis, tai skaitā Latvija, ir skaidri paudušas vēlmi ciešāk sadarboties ķīmiskās bioloģijas jomā. Dalība EU-OPENSCREEN konsorcijā sniedz ieguldījumu ne vien Eiropas nozīmes infrastruktūrā, bet arī ilgtermiņā stiprinās un attīstīs Latvijas zinātnes izcilību un konkurētspēju ķīmiskajā bioloģijā,” akcentē Līga Lejiņa.

Tāpat dalība EU-OPENSCREEN nodrošina mūsdienīgāko skrīninga tehnoloģiju izmantošanu ķīmisko savienojumu bioloģiskās aktivitātes noteikšanai. Latvijas kontaktinstitūcijas funkcijas veic Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI), kurš iesaistās konsorcija darbībās, izmantojot Farmācijas un biomedicīnas valsts nozīmes pētniecības centra ķīmiskās bioloģijas infrastruktūru. ERIC inaugurācijas ceremonijā OSI iepazīstināja ar savu darbu un līdzšinējiem nozīmīgākajiem atklājumiem. Dalībā OSI kā partneris var pilnvērtīgi izmantot institūta pētniecisko kapacitāti un infrastruktūru.

EU-OPENSCREEN starpdisciplinārā pieeja, apvienojot kopīgam darbam ķīmiķus, inženierus, biologus, informātikas speciālistus, novērsīs esošo fragmentāciju Eiropas zinātnē ķīmiskās bioloģijas jomā. Jaunās zināšanas ķīmiskajā bioloģijā veicinās inovāciju farmācijas industrijā, klīniskajos pētījumos, diagnostikā, arodveselībā, sistēmu bioloģijā, struktūrbioloģijā, bioķīmisko reaģentu un komplektu izstrādē, ķīmiski bioloģiskās informācijas pakalpojumos, lauksaimniecībā, biotehnoloģijā un citās.

Dalība konsorcijā sekmēs starptautisko sadarbību un Latvijas pētnieku dalību jaunos programmas “Apvārsnis 2020” un “Apvārsnis Eiropa” projektos.

Foto no www.eu-openscreen.eu.