Publicēts 28 septembris 2018

nick morrison 325805 unsplashPedagogu zemākā mēneša darba algas likme no šā gada 1. septembra palielināta no 680 eiro līdz 710 eiro, un pedagogi paaugstinātās algas par septembri, kā plānots, saņems oktobra sākumā. Izglītības un zinātnes ministrijas prioritāte ir konsekventa pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšana, kas sekmīgi noris jau pēdējo divu gadu laikā kopš jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanas.

Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi valdībā Ministru kabineta rīkojuma projektu par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam. Pēc rīkojuma apstiprināšanas valdības sēdē, kas norisināsies šī gada 2.oktobrī, Izglītības un zinātnes ministrija nekavējoties nodrošinās mērķdotāciju pārskaitījumu pašvaldībām. Vienlaikus ministrija jau 4. septembrī pārskaitīja avansa maksājumu pašvaldībām pedagogu darba samaksas nodrošināšanai.

Pildot pedagogu darba samaksas pieauguma grafikā paredzēto, IZM kopā ar partneriem nodrošinājusi, ka no šā gada 1. septembra samaksa par zemāko mēneša darba algas likmi pieaug par 30 eiro. Tāpat šogad 88 pašvaldības ir saņēmušas papildu finansējumu vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai par laika periodu no 2018. gada 1. septembra līdz 31. decembrim. Papildu finansējums piešķirts tām pašvaldībām, kuras 2017./2018. mācību gadā izpildīja noteikto normētā skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba likmi, kā arī pašvaldībām, kas veikušas ar skolu tīkla sakārtošanu saistītus pasākumus, sniedzot reālu mērķdotācijas ietaupījumu.

2018. gada 15.janvārī valdība apstiprināja pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, kas turpmāko piecu gadu laikā paredz pakāpeniski palielināt pedagogu atalgojumu, līdz 2022.gada 1.septembrim sasniedzot 900 eiro par zemāko darba algas likmi. Grafiks paredz pakāpeniski palielināt pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes vispārējā izglītībā, pirmsskolā, profesionālajā izglītībā, interešu izglītībā, kā arī augstskolās un koledžās. Vienlaikus grafiks paredz, ka finanšu līdzekļi pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai tiek rasti no trīs avotiem - sakārtojot izglītības iestāžu tīklu, efektivizējot izglītības procesu, kā arī piešķirot papildu finansējumu no pašvaldību un valsts budžeta, ievērojot solidaritātes un vienlīdzības principu.

Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz apstiprināt mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam. Veicot aprēķinu par atalgojumam nepieciešamo finansējumu tiek ņemti vērā pašvaldību sniegtie dati par skolēnu skaitu, kurus tās ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz 5.septembrim. Pēc tam Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina ievadītās informācijas pārbaudi un veic finansējuma aprēķinus. Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu šajā gadā, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 710 eiro ar 2018.gada 1.septembri un skolēnu skaita uz 2018.gada 1.septembri izmaiņu ietekmi, nepieciešams papildu finansējums 6 168 049 eiro. Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi arī Ministru kabineta rīkojuma projektus par tās budžetā esošo līdzekļu pārdali un finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Par finansējuma piešķiršanu un pārdali valdība lems 2.oktobrī.

Ar Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam” iespējams iepazīties šeit.