Publicēts 03 oktobris 2018

nicole honeywill 703542 unsplashNo 2019. gada 1. jūlija plānots reorganizēt divas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) padotībā esošās valsts koledžas, pievienojot tās universitātēm. Rīgas 1. medicīnas koledža turpinās pastāvēt kā Latvijas Universitātes (LU) aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža”, savukārt Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža kļūs par Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) aģentūru “Rīgas Tehniskās universitātes Tehnoloģijas koledža”.

Rīgas 1. medicīnas koledža un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža nodrošina kvalitatīvu speciālistu sagatavošanu valstij svarīgās tautsaimniecības jomās, un koledžu absolventi darba tirgū ir pieprasīti un novērtēti. Reorganizācijas rezultātā visas pašreizējās Rīgas 1. medicīnas koledžas un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas īstenotās programmas turpinās īstenot universitāšu aģentūras, nodrošinot studējošiem plašākas studiju un pētniecības iespējas un paaugstinot starptautisko konkurētspēju. Koledžu integrācija universitātēs ļaus efektīvi izmantot augstākās izglītības un zinātnes resursus, paaugstinot studiju programmu kvalitāti un stiprināt to sasaisti ar pētniecību.

Rīgas 1. medicīnas koledžas stratēģijā 2015-2020 gadam kā viens no mērķiem ir definēta sadarbība un ciešāka integrācija ar augstskolām. “Attīstot pirms vairākiem gadiem veiksmīgi uzsākto sadarbību ar LU un turpmāk darbojoties universitātes aģentūras statusā, koledžai paveras plašākas iespējas vēl efektīvāk organizēt mācību procesu un sagatavot kvalitatīvus speciālistus, īpaši farmācijā un zobārstniecībā, kā arī pilnvērtīgāk izmantot abu mācību iestāžu infrastruktūru un resursus. Tāpat tas ļaus veiksmīgāk nodrošināt mācību un studiju pēctecību, paaugstināt programmu kvalitāti un studiju sasaisti ar pētniecību,” uzsver Rīgas 1. medicīnas koledžas direktora vietniece Ausma Cēbere.

LU ieskatā koledžas integrācija ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas izglītības uz zinātnes telpas nostiprināšanā, kas pozitīvi ietekmēs tautsaimniecības izaugsmi. “Studentiem būs daudz plašākas iespējas turpināt studijas universitātēs un iesaistīties pētnieciskajā darbā sev tuvā zinātnes nozarē. Ieguvumi studentiem būs daudz un dažādi – paaugstināta studiju resursu pieejamība, tajā skaitā augstvērtīgajam LU e-resursu klāstam, iespēja jau laikus sagatavoties studijām augstākā līmenī un kļūšana par daļu no lielākas studentijas ar visām papildu iespējām, piemēram, kultūras un sporta jomā. Turklāt studentiem būs ļoti spēcīgs pārstāvniecības spēks - LU Studentu padome,” stāsta LU prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā Valdis Segliņš.

RTU attīstības prorektors Artūrs Zeps uzskata, ka vienošanās ar Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu par tās integrāciju RTU ir labs piemērs, kā izglītības iestādes sadarbībā ar industriju pārdomātā procesā vienojas kopīgi strādāt, lai darba tirgum sagatavotu izcilus speciālistus. “Apvienojot spēkus, tiek stiprināts gan studiju process, gan veicināta kopēja resursu izmantošana, tā veidojot spēcīgāku pamatu ķīmijas jomas tālākai attīstībai,” saka augstskolas prorektors.

Arī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas direktore Dace Vilkena uzsver, ka šīs ir pozitīvas pārmaiņas, kas koledžai pavērs jaunas attīstības iespējas. ”Varēsim vieglāk un ātrāk reaģēt uz nozaru darbaspēka pieprasījuma izmaiņām un operatīvāk sagatavot nozarēm nepieciešamos speciālistus ar profesionālo kvalifikāciju,” uzsver direktore.

IZM ir nodrošinājusi, ka koledžu infrastruktūrā tiek veikti nozīmīgi ES struktūrfondu ieguldījumi, stiprinot iestāžu iekšējo pārvaldību un resursu vadību. Tiek modernizētas STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika), tostarp medicīnas un radošās industrijas, studiju programmas, uzlabota pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības mācību vide koledžās.

Ministrija, īstenojot augstākās izglītības reformas saistībā ar koledžu iekļaušanu universitātēs, individuāli izvērtē katru gadījumu, novērtējot katras koledžas iespējamo integrāciju kontekstā ar profesionālās izglītības attīstības tendencēm. Pārmaiņu mērķis ir mobilizēt profesionālās un augstākās izglītības resursus, lai veicinātu augstākās profesionālās izglītības orientāciju uz inovāciju kompetenču veidošanu un tādējādi nodrošinātu Latvijas ekonomikas attīstībai nepieciešamā cilvēkkapitāla attīstīšanu.
Līdz ar Rīgas 1. medicīnas koledžas reorganizāciju noslēgsies 2010. gadā uzsāktais medicīnas koledžu reorganizācijas process, kura ietvaros pakāpeniski izstrādāts katras medicīnas koledžas atbilstošākais integrācijas modelis. Integrācija ļaus koledžai turpināt arī profesionālo izglītības programmu īstenošanu, izmantojot Latvijas Universitātes resursus, tai skaitā ciešāk sadarboties ar Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžu un Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžu.

IZM sagatavotos Ministru kabineta rīkojuma projektus “Par Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas reorganizāciju” un “Par Rīgas 1.medicīnas koledžas reorganizāciju” plānots izsludināt valsts sekretāru sanāksmē 2018.gada 4.oktobrī.