Publicēts 16 oktobris 2018

tirza van dijk 72373 unsplashParalimpiskā sporta centra būvniecībai 2017. gadā no valsts budžeta tika piešķirti 615 000 eiro. Šodien, 2018. gada 16. oktobrī, valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu atļaut Latvijas Paralimpiskajai komitejai (LPK) pagājušajā gadā neizmantotos līdzekļus 31 570 eiro apmērā izlietot līdz šā gada beigām. Finansējums nepieciešams sporta centra būvniecībai iegādātās zemes apsaimniekošanai un teritorijas sakopšanai, konsultantu un ekspertu piesaistei, kā arī metu konkursa žūrijas komisijas darba nodrošināšanai.

2017. gada 17. oktobrī Ministru kabinets pieņēma zināšanai Labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par Paralimpiskā sporta centra izveidi Latvijā”. 2017.gada 15.decembrī starp IZM un LPK tika noslēgts sadarbības līgums par 615 000 eiro liela valsts budžeta finansējuma piešķiršanu no budžeta programmas “Sports” apakšprogrammas “Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja”. Saskaņā ar līgumā noteikto, piešķirtais finansējums izlietojams Paralimpiskā sporta centra izveidei nepieciešamās zemes iegādei, būvniecības metu izstrādei, tehnisko noteikumu saņemšanai, centra biznesa plāna izstrādei un citu darbu veikšanai.

Pēc visu līgumā paredzēto darbu izpildes, Latvijas Paralimpiskās komitejas Valsts kases kontā izveidojies pārpalikums, kuru komiteja lūdz atļaut izmantot nepieciešamo darbu apmaksai 2018.gadā.

Jautājums par Paralimpiskā sporta centra projekta uzsākšanai 2017. gadā piešķirto valsts budžeta līdzekļu izmantošanu 2018. gadā tika izskatīts Latvijas Nacionālās sporta padomes 2018.gada 10.septembra sēdē. Padome konceptuāli atbalstīja 2017.gadā neizlietoto valsts budžeta līdzekļu 31 570,37 eiro apmērā novirzīšanu nepieciešamo izdevumu segšanai 2018.gadā, vienlaikus nodrošinot valsts budžeta līdzekļu apguvi līdz 2018.gada 31.decembrim.

Tā kā Latvijas Paralimpiskajai komitejai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izmantošanas mērķi tika noteikti saskaņā ar valdībā apstiprināto informatīvo ziņojumu, arī valsts budžeta līdzekļu izmantošanas mērķu precizēšanai nepieciešama Ministru kabineta piekrišana. Tāpēc IZM ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu “Par Paralimpiskā sporta centra projekta uzsākšanai 2017.gadā piešķirto valsts budžeta līdzekļu izmantošanu 2018.gadā”, kas šodien izskatīts valdībā, atbalstot informatīvajā ziņojumā ietvertos priekšlikumus par neizmantotā finansējuma izlietošanu 2018.gadā.