Publicēts 16 oktobris 2018

IMG 1379Šonedēļ darbu Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta direktores amatā sāka Līga Buceniece, kura no 2017.gada oktobra papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem pildīja arī departamenta direktora pienākumus.

Izvērtējot L.Bucenieces profesionālo darba pieredzi un ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā, tika pieņemts lēmums par L.Bucenieces iecelšanu Izglītības departamenta direktores amatā.

Līgas Bucenieces apstiprināšana Izglītības departamenta direktora amatā nodrošinās civildienesta uzdevumu efektīvu izpildi, stiprinās departamenta administratīvo kapacitāti un ļaus sekmīgi nodrošināt vispārējās, interešu un iekļaujošās izglītības politikas izstrādi, īstenošanu un uzraudzību. Ņemot vērā L.Bucenieces līdzšinējo darba pieredzi izglītības politikas izstrādē un īstenošanā, pedagogu darba samaksas sistēmas plānošanā un uzraudzībā, sekmīgi tiks nodrošināta uzsākto izglītības reformu turpmākā īstenošana, kā arī efektīva valsts pārvaldes resursu izmantošana, nodrošinot izglītības kvalitāti un pieejamību, un kopējo mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Līga Buceniece darbu ministrijā uzsāka 2013. gada septembrī, kad konkursā uz IZM Izglītības departamenta direktora vietnieka amatu izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā tika atzīta par vispiemērotāko kandidāti.

Pirms tam L. Buceniece bija Lielvārdes novada domes Izglītības nodaļas vadītāja un viņas pienākumos ietilpa izglītības politikas īstenošana administratīvajā teritorijā. Savukārt no 1993.gada līdz 2009.gadam L.Buceniece strādāja Ogres rajona pašvaldības Izglītības pārvaldē par skolu darba galveno speciālisti.

L.Buceniece Liepājas Pedagoģiskajā institūtā ieguvusi latviešu valodas un literatūras kvalifikāciju, bet pēc tam Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē vides zinātņu maģistra grādu. Savas profesionālās darba gaitas L.Buceniece sāka Lēdmanes pamatskolā kā latviešu valodas un literatūras skolotāja un direktora vietniece.