Publicēts 25 oktobris 2018

P1280704

Izglītības un zinātnes ministrijas struktūrfondu projektu* ietvaros visā Latvijā notiek vispārējo izglītības iestāžu infrastruktūras būvniecības un modernizēšanas darbi. Siguldas novada skolēnu vajadzībām ir uzsākta Siguldas Valsts ģimnāzijas piebūves – dabaszinātņu un matemātikas mācību korpusa – celtniecība. 25.oktobrī Siguldas Valsts ģimnāzijas jaunajā korpusā tika ieguldīta simboliskā kapsula.

Jaunajā korpusā paredzētas 11 mūsdienīgi aprīkotas mācību klases ar laboratorijām, sagataves telpām un palīgtelpām, kā arī mūsdienīgi aprīkota multimēdiju auditorija un informācijas centrs, kurā valsts ģimnāzijas un reģiona pedagogiem būs pieejama arī moderna digitālā bibliotēka, kas sniegs plašākas iespējas piekļūt dažādiem digitalizētiem metodiskajiem materiāliem un zinātniskās pētniecības darbiem.

Nodrošinot vispusīgu un kvalitatīvu mācību iestāžu pārbūvi, plānots veikt arī esošās ēkas korpusa modernizāciju, tostarp, ieviešot IKT risinājumus visā skolas ēkā. ES fondu investīcijas plānotas arī Siguldas 1. pamatskolas pārbūvei. Projekta kopējās izmaksas plānotas 11,5 milj.euro apmērā, no kuriem 6,6 milj.euro ir pašvaldības finansējums, ERAF investīcijas – 2,9 milj.euro, bet valsts budžeta dotācija – 1,6 milj.euro.

Laika posmā no 2014. līdz 2023. gadam izglītības iestāžu infrastruktūrā plānots ieguldīt vairāk nekā 280 miljonus eiro (ERAF finansējums 142,9 milj. euro, valsts un pašvaldību līdzfinansējums – ne mazāk kā 138 milj.euro). Infrastruktūras uzlabojumi paredzēti vairāk nekā 100 vispārējās izglītības iestādēs 38 pašvaldībās. Finansējums tiek piešķirts modernas, ergonomiskas un higiēnas prasībām atbilstošas mācību vides izveidei, jaunu dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošanai, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanai un aprīkojuma iegādei, kā arī vispārējās izglītības iestāžu sporta infrastruktūras sakārtošanai, dienestu viesnīcu modernizēšanai un valsts ģimnāziju reģionālo metodisko centru attīstībai.

 

Vizualizcija 1

* Specifiskā atbalsta mērķis 8.1.2. Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana.