Publicēts 17 decembris 2018

1IP seminars 1Lai atskatītos uz 2018.gadā paveikto un pārrunātu nākamā gada aktualitātes, šonedēļ Izglītības un zinātnes ministrija uz šā gada pēdējo semināru kopā aicināja republikas pilsētu un novadu izglītības speciālistus. Pasākums notika O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamata pamatskolā, kuras audzēkņi semināra dalībniekus sveica ar jaukiem priekšnesumiem, vēlot gaišus un priecīgus Ziemassvētkus.

Atklājot semināru, Izglītības un zinātnes ministrijas ministra biroja vadītājs Andis Geižāns pilsētu un novadu izglītības speciālistiem pateicās par veiksmīgo sadarbību, konstruktīvajām diskusijām un arī kritiku, kas ministrijas vadībai un speciālistiem ir ļoti svarīga gan normatīvo aktu izstrādē, gan dialoga veidošanā un labāko risinājumu meklēšanā ar pašvaldībām un pedagogiem.

IZM Izglītības departamenta direktore Līga Buceniece un direktora vietniece izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā Alise Trokša informēja par secinājumiem pēc veiktās pedagogu tarifikāciju analīzes, atgādināja par 2018.gadā veiktajām izmaiņām normatīvajos aktos saistībā ar valsts budžeta mērķdotācijas sadali pedagogu algām un normām, kas stāsies spēkā nākamgad. Pašvaldībām svarīgi atcerēties, ka pedagogu algām neiztarificētais finansējums nedrīkst pārsniegt 2% mēnesī no kopējā piešķirtā finansējuma, savukārt atlikums gada beigās nedrīkst pārsniegt 1% no iepriekšējā gadā piešķirtās mērķdotācijas.

Projekta Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa informēja par projekta sniegto atbalstu pirmsskolām un skolām pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā. Atgādināja, ka ikviens interesents aicināts iepazīties ar Skola2030 ziņu izdevumu “Domāt. Darīt. Zināt”, kas interaktīvā veidā stāsta par mācību satura un pieejas aktualitātēm un labās prakses piemēriem.

Ekonomģeogrāfs, pētījuma “Optimāla vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā” autors Jānis Turlajs izglītības speciālistus iepazīstināja ar jaunāko obligāto centralizēto eksāmenu indeksu analīzi, kas interaktīvajā platformā “Skolu karte” nu jau pieejama par trim pēdējiem gadiem – 2016., 2017. un 2018.gadu. Ikviens interesents platformā var iegūt informāciju par skolu kvalitatīvajiem rādītājiem – skolēnu skaitu katrā skolā, skolotāju vidējo noslodzi, skolēnu un skolotāju skaita attiecību, pamatskolas un vidusskolas eksāmenu nokārtojušo īpatsvaru, kā arī pamatskolas un vidusskolas eksāmenu indeksu procentos. Interaktīvā skolu karte pieejama IZM mājaslapā.