Publicēts 15 Janvāris 2019

11.janvārī atklāta Rīgas Celtniecības koledžas jaunā būvmateriālu īpašību pārbaudes mācību laboratorija, kas iekārtota un aprīkota Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta* ietvaros. Projektā iegādātās iekārtas un aprīkojums paredzēts būvniecības, arhitektūras un restaurācijas studentu vajadzībām.

Mācību vajadzībām ir iegādātas būvmateriālu īpašību pārbaudēs izmantojamās laboratorijas iekārtas un aprīkojums - testēšanas mašīnas, klimata kameras, preses, mikroskopi u.c. Iegādāta arī jauna datortehnika, kas piemērota darbam ar specifiskām būvniecības nozarē izmantojamām programmatūrām. Projekta kopējās izmaksas ir 330,2 tūkst. eiro, no kuriem 280,6 tūkst. eiro ir ERAF, bet 49,5 tūkst. eiro - valsts budžeta finansējums.

ERAF programmas ietvaros** tiek attīstīta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju mācību vide koledžās. Investīcijas tiek ieguldītas infrastruktūras attīstībā (ēkas, telpas, laboratorijas un koplietošanas telpas, izņemot dienesta viesnīcas), modernizējot STEM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu, matemātikas) studiju programmas un pielāgojot vidi personām ar funkcionāliem traucējumiem. Tāpat projekta ietvaros tiek iegādātas iekārtas, aparatūra, transportlīdzekļi, datortehnika, tehnoloģijas, materiāli, inventārs un instrumenti, kas nepieciešami STEM studiju programmu īstenošanai. Izglītības procesā tiek ieviesti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi (t.sk., e-studiju attīstība) un papildināts koledžu bibliotēkas fonds.

STEM pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas modernizē deviņās koledžās - Daugavpils Medicīnas koledžā, Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Liepājas Jūrniecības koledžā, Malnavas koledžā, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā, profesionālais izglītības kompetences centrā “Rīgas Tehniskā koledža”, Rīgas 1.medicīnas koledžā, Rīgas Celtniecības koledžā, Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā.

*Projekts “Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija”
**8.1.4. specifiskā atbalsta mērķis "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās"