Publicēts 25 janvāris 2019

rawpixel 743063 unsplashOrganizācijas, kuras darbojas vispārējās, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros, aicinātas piedalīties Eiropas Komisija (EK) izsludinātajā 2019. gada projektu pieteikumu konkursā Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmā izglītības un mācību jomā.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, projektu pieteikumus var iesniegt personu mācību mobilitāšu īstenošanai, sadarbībai, kas vērsta uz inovāciju veicināšanu un labās prakses apmaiņai.

Mācību mobilitāte:

Personu mobilitāte izglītības un mācību jomā, t.sk. starptautiskā augstākās izglītības iestāžu studentu un personāla mobilitāte (pieteikšanās termiņš – 2019. gada 5. februāris);

Erasmus Mundus Kopīgo maģistrantūras programmu īstenošana (pieteikšanās termiņš – 2019. gada 14. februāris).

Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa:

Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā (pieteikšanās termiņš – 2019. gada 21. marts);

Zināšanu apvienības, nozaru prasmju apvienības, iniciatīva “Eiropas universitātes” (pieteikšanās termiņš – 2019. gada 28. februāris);

Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs (pieteikšanās termiņš - 2019. gada 7. februāris).

Žana Monē (Jean Monnet) programma:

Moduļi, profesūras, izcilības centri, atbalsts asociācijām, tīkli, projekti (pieteikšanās termiņš – 2019. gada 22. februāris).

Plašāku informāciju meklējiet Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā.

Erasmus+ 2019.gada konkursa informatīvo semināru materiālus skatīt šeit.

Pieejami arī aktuālākie sadarbības piedāvājumi.

Plašāka informācija par Erasmus+ programmu un 2019. gada projektu pieteikumu konkursu pieejama EK mājaslapā un VIAA mājaslapā. Papildu informācija pieejama arī Erasmus+ programmas Latvijas mājaslapā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par ES Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā, savukārt VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina ES Erasmus+ programmas ieviešanu.

Info: VIAA