Publicēts 25 janvāris 2019

jauniesiSuplinskaPiektdien, 2019. gada 25. janvārī, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska savā pirmajā reģionālajā vizītē devās uz Daugavpili, kur piedalījās reģionālajā strukturētā dialoga diskusijā “Kafija ar politiķiem”. Šodienas diskusija noslēdz līdz šim notikušās sešas vietējā līmeņa diskusijas, kurās I. Šuplinska piedalījusies arī pirms stāšanās ministra amatā.

Vizītes laikā I. Šuplinska tikās arī ar Daugavpils pašvaldības vadību, lai pārrunātu Daugavpils Futbola skolas turpmāko attīstību.

Diskusijā ministre ar Latgales jauniešiem, biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, Latgales plānošanas reģiona un Latgales pašvaldību pārstāvjiem pārrunāja jauniešu vēlmes un izvirzītās prioritātes, diskutēja par iespējām Latgali padarīt jauniešiem pievilcīgāku - ko var darīt paši jaunieši un kāds atbalsts nepieciešams pašvaldību, reģiona un valsts līmenī.

Diskusiju rezultātā tapuši vairāk nekā 100 priekšlikumu, kuriem būs būtiska loma, izstrādājot Latgales reģiona attīstības stratēģiju darbam ar jaunatni.

“Mums ir svarīgi veidot un stiprināt Latgales reģiona jauniešu valstsgribu un piederības sajūtu Latvijas valstij, veicināt jauniešu uzņēmību. Ir jārada motivācija un mehānismi, lai aizvien vairāk jauniešu iesaistītos pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. Ministre ir gandarīta, ka savā pirmajā reģionālajā vizītē bija iespēja doties tieši uz Latgali, kas ir ne tikai viņas dzimtā puse, bet visai Latvijai svarīgs kultūras un sabiedriski politiskais reģions. “Man ir patiess prieks, ka rūpes par latgaliešu kultūras telpas attīstību, kas ir svarīga visas Latvijas kontekstā, iekļauta jaunās valdības Rīcības plānā. Tāpat prieks, ka Latgales reģiona pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un izglītības iestādes izmanto iespēju iesaistīties starptautiskos projektos, kas veicina latgaliskās kultūras kā latviešu nācijas bagātības saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, kā arī stiprina sabiedrības integrāciju un lojalitāti,” saka ministre.

Šodienas diskusija bija noslēdzošais pasākums projekta “Civis novus” diskusiju ciklā. Projektu īsteno biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un finansē Eiropas Komisijas programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.