Publicēts 19 februāris 2019

ani kolleshi 684082 unsplashLai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu atbilstību reglamentēto profesiju likumā noteiktajām tiesību normām, Izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi grozījumus noteikumos par kārtību, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā, kā arī noteikumos par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.

2018. gada 21. jūnijā Saeima pieņēma grozījumus likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, kas paredz jaunu kārtību profesionālo kvalifikāciju atzīšanai ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesiju pamatspecialitātē, apakšspecialitātē un papildspecialitātē. Grozījumi nosaka, ka pretendēt uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, var persona ar atzītu profesionālo kvalifikāciju ārsta, zobārsta, māsas vai ārsta palīga profesijā. Proti, šīm profesijām tiek noteikta divpakāpju profesionālās kvalifikācijas atzīšana - vispirms atzīst profesionālo kvalifikāciju profesijā un tad specialitātē.

Tā kā mūsdienās daudzās reglamentētajās profesijās notiek pastāvīga izglītības turpināšana, kas var būt ne tikai formālā izglītība, bet arī neformālā vai gūta profesionālajā pieredzē, tiek paredzēts, ka, pieņemot lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, atzīšanas institūcija ņem vērā arī pretendenta profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, apgūto tālākizglītību un profesionālās pilnveides izglītību.

Veiktie grozījumi nosaka tiesības personām atzīt profesionālo kvalifikāciju, kā arī sniegt īslaicīgus pakalpojumus daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām Latvijas Republikā reglamentētajās profesijās. Noteikumi paredz, kādi dokumenti jāiesniedz pretendentam uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, kā arī īslaicīgu pakalpojumu sniedzējam, kas pretendē uz pakalpojumu sniegšanu attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, kā arī šo dokumentu izvērtēšanas kārtību. Grozījumi attiecas uz atzīšanas institūcijām un personām, kas ieguvušas profesionālo kvalifikāciju Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīs un pretendē uz īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.

Noteikumu projekti “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā"" un “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā"" šodien, 2019. gada 19. februārī, apstiprināti valdībā un pieejami Ministru kabineta tīmekļa vietnē.