Publicēts 20 februāris 2019

CivittaImage 1Projekta “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) noslēgusi sadarbības līgumu ar Austrumeiropā vadošo neatkarīgo vadības konsultāciju uzņēmumu “Civitta”. IZM uzdevumā uzņēmums līdz 2020. gada jūnija beigām veiks izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas un monitoringa rīku apraksta izstrādi.

“Uzņēmums ne tikai izstrādās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas aprakstu un sadarbībā ar IZM nodrošinās dažādu monitoringa rīku aprobāciju, bet arī sniegs ieguldījumu Latvijas sabiedrības informēšanā un iesaistes veicināšanā, lai rosinātu kopīgi vienoties par izglītības kvalitāti raksturojošiem rādītājiem,” norāda IZM valsts sekretāra vietniece Gunta Arāja, piebilstot, ka vēl viens “Civitta” izaicinājums būs pētīt tos izglītības līmeņus, kas līdz šim ir mazāk vērtēti. “Piemēram, profesionālās ievirzes izglītība. Tur ir dati, kas monitoringa sistēmas kontekstā līdz šim nav pietiekami un sistemātiski apkopoti. Veidojot vienotu monitoringa sistēmu, ir svarīgi aptvert visus izglītības līmeņus, lai nodrošinātu vienotas, uz pierādījumiem balstītās politikas īstenošanu,” uzsver G. Arāja.

Lai sasniegtu maksimāli augstu projekta mērķu izpildes kvalitāti, uzņēmums “Civitta” sadarbosies ar Tventes Universitātes Augstākās izglītības politikas pētījumu centru Nīderlandē, kā arī ar SIA “Izglītības sistēmas”, kas Latvijā īsteno e-klase projektu.

“Civitta” ir partneru uzņēmums, kuru dibinājusi profesionāļu komanda ar plašu pieredzi starptautiskos konsultāciju pakalpojumos gan privātajā sektorā, gan valsts pārvaldē. “Civitta” biroji izvietoti 12 Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs, savukārt Apvienotajā karalistē atrodas uzņēmuma pārdošanas birojs.

“Izglītības joma vienmēr bijusi viena no “Civitta” prioritātēm, jo tā atbilst vienai no uzņēmuma vērtībām – ietekme. Tieši izglītība nosaka mūsu nākotni, jo šodienas skolēni un studenti būs tie, kuri pēc daudziem gadiem veidos mūsu sabiedrību. Mēs novērtējam Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto iespēju un izmantosim Lietuvas, Igaunijas, Moldovas un Nīderlandes pieredzi, lai izstrādātu tieši Latvijai piemērotu sistēmu, kas nodrošinātu stabilu pamatu valsts turpmākajai attīstībai,” norāda Kristaps Kovaļevskis, “Civitta” projekta koordinators.

Projekta “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” mērķis ir izveidot vienotu sistēmu daudzpusīgai izglītības kvalitātes izvērtēšanai. Proti, izveidot tādu monitoringa sistēmu, kas sasaistītu visus ar izglītības kvalitāti saistītos elementus vietotā sistēmā - no lokālā līdz nacionālajām līmenim.

Projektu īsteno IZM sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Valsts izglītības satura centru. Projektu līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Vairāk informācijas par projektu.