Publicēts 26 februāris 2019

DSC 0140Ministru kabinets otrdien, 2019. gada 26. februārī, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektora amatā apstiprināja zinātņu doktori Ivetu Mietuli.

I.Mietule absolvējusi Rēzeknes Augstskolu, iegūstot ekonomikas bakalaura grādu un profesionālo kvalifikāciju finanšu vadībā. Zinātņu doktore studējusi Latvijas Universitātē, kur iegūts maģistra grāds ekonomikā. 2009. gadā aizstāvējusi promocijas darbu un ieguvusi ekonomikas doktora zinātnisko grādu.

I.Mietulei ir ilggadēja akadēmiskā pieredze. Kopš 2012. gada ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne, bet no 2014.gada strādā par profesori. Aktīvi piedalījusies starptautiskos projektos, kopīgu studiju programmu izstrādē ar ārvalstu augstskolām.

Augstskolas Satversmes sapulce šā gada 29. janvārī par augstskolas rektoru ievēlēja profesori, ekonomikas zinātņu doktori I. Mietuli. Saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto augstskolas ievēlēto rektoru pēc augstskolas dibinātāja ierosinājuma apstiprina Ministru kabinets.

Ar valdībā apstiprināto rīkojuma projektu „Par Ivetu Mietuli” iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.