Publicēts 06 marts 2019

gramataCeturtdien, 2019.gada 7.martā, plkst.10.00 notiks Valsts pētījumu programmas „Latviešu valoda” atklāšanas konference. Programmas virsmērķis ir stiprināt latviešu valodas kā mūsu valsts identitātes un vērtību veidojošā pamatelementa ilgtspēju, lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju Latvijā un pasaules valodu kontekstā.

Programmas īstenošanas mērķis ir paplašināt zināšanu bāzi latviešu valodniecības un tās saskarjomu zinātnēs, veicinot latviešu valodas un tās paveidu, tai skaitā latgaliešu rakstu valodas, un lībiešu valodas kā autohtonās valodas izpēti un attīstību. Tāpat arī tiks sekmēta valodas resursu digitalizācija un analīze, nodrošinot sabiedrībai nepieciešamo pētniecisko rezultātu pieejamību, tostarp digitāli.

Valsts pētījumu programma radīs labvēlīgus apstākļus latviešu valodas attīstībai un Latvijas lingvistiskā kultūras mantojuma saglabāšanai nepieciešamās zināšanu bāzes un cilvēkkapitāla attīstībai. Programmas ietvaros tiks identificēti un pētīti latviešu valodas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai ir nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju, ieskaitot augstskolu, darbu, kā arī tiks īstenoti pasākumi sabiedrības informēšanai un iesaistei.

Pasākumā piedalīsies izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Valsts pētījumu programmas „Latviešu valoda” stratēģiskās vadības padomes priekšsēdētaja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieces − Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja, Valsts pētījumu programmas projekta vadītāja Ina Druviete. Par programmas zinātniskās izvērtēšanas gaitu informēs Latvijas Zinātnes padomes vecākais eksperts Ingmārs Kreišmanis, kā arī būs apakšprojektu vadītāju ziņojumi. Konference norisināsies Latvijas Universitātes Mazajā Aulā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā.

Valsts pētījumu programmā “Latviešu valoda” noteikti desmit uzdevumi, kas paredz zināšanu bāzes attīstību valodas ontoloģijas, sociolingvistikas, fonētikas, gramatikas, latviešu valodas semantikas, teorētiskās un praktiskās leksikogrāfijas, onomastikas, latviešu valodas terminoloģijas, tulkojumzinātnes un kontaktlingvistikas, latviešu valodas didaktikas un mācīšanas metodikas, ģeolingvistikas, kā arī lībiešu valodas izpētē.

Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotās un finansētās valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” kopējais valsts budžeta finansējums trīs gadiem ir 3,11 miljoni eiro.

Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā valstij prioritārā nozarē ar mērķi radīt jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas un attīstīt jaunus produktus, procesus un pakalpojumus, tādā veidā veicinot šīs nozares un valsts stratēģisko attīstības mērķu sasniegšanu. Valsts pētījumu programmas mērķus un uzdevumus nosaka attiecīgās nozaru ministrijas, konsultējoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi.

Foto: Inese Bērziņa