Publicēts 08 marts 2019

sandy millar 749381 unsplashŠā gada 14. martā Valmieras Kultūras centrā notiek Skola2030 organizētā konference par pirmsskolas jautājumiem “Darbojos, izzinu – mācos ar prieku”. Tās mērķis – palīdzēt sagatavoties pilnveidotā satura un pieejas ieviešanai visās pirmsskolās Latvijā, pirms šā gada 1. septembrī stājas spēkā Ministru kabineta “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”. Uz konferenci pulcēsies ap 600 pirmsskolas pedagogu no visas Latvijas. Konferences tiešraidi ikvienam būs iespējams vērot Skola2030 Facebook lapā, savukārt ieraksti pēc konferences saglabāsies Skola2030 Youtube kanālā.

Konferenci rīko Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotais ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030), kura mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi ieviest Latvijā pilnveidotu vispārējās izglītības saturu un mācīšanās pieeju no pirmsskolas līdz vidusskolai, lai bērni iegūtu mūsdienās vajadzīgās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Konferenci atklās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārā sekretāre Anita Muižniece un VISC vadītājs Dr. hist. Guntars Catlaks. Par pirmsskolas izglītības jautājumiem runās Starpnozaru izglītības inovāciju centra direktore un vadošā pētniece Dr. paed. Dace Namsone, Daugavpils Universitātes docente un Skola2030 Valodu mācību jomas satura izstrādes eksperte, Dr. paed. Sandra Zariņa, Skola2030 pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides vecākā eksperte un PPII “Maziņš kā jūra” dibinātāja Arita Lauka, britu vieslektore, skolotāja praktiķe, skolas vadītāja un izglītības konsultante, izglītības centra “Ceļš uz nākotnes izglītību” (Pathways to Future Education) dibinātāja Mg. sc. Patrīcija Herberta (Patricia Herbert). Noslēguma runu teiks Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja PhD Zane Oliņa.

Konferences dienā grupās notiks diskusijas, tematiskas darbnīcas un iepazīšanās ar pilotpirmsskolu pieredzes stāstiem, ko vadīs Skola2030 eksperti, pilotpirmsskolu vadītāji un skolotāji.

Konferences galvenā tēma ir gaidāmās pārmaiņas pirmsskolā un to īstenošanas iespējas, to skaitā – skolotāja loma, kurš kļūst par mācību procesa virzītāju un iedvesmotāju, bērna apzinātas un aktīvas rīcībaspējas veicināšana, pamati izpratnes veidošanai par pasauli un zinātnēm, valodas pamati un sagatavotība pamatskolai, caurviju prasmju attīstība, sociāli emocionālā mācīšanās, vides nozīme, svētku svinēšana, darba organizācija, vecāku iesaiste u. c.

Vecāku vakars. Konferences priekšvakarā trešdien, 13. martā, Valmieras 5. vidusskolas 3. stāva zālē uz tikšanos ar Skola2030 pārstāvjiem tiek aicināti Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu skolēnu vecāki. Pasākuma sākums plkst. 17.30. Pārmaiņas mācīšanās pieejā būs veiksmīgas tad, ja šajā procesā iesaistīsies arī vecāki, tāpēc runāsim par to, kāda ir vecāku loma un kā viņi var atbalstīt bērnus, un diskutēsim par pārmaiņām pirmsskolā, vērtēšanā, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā. Ar gaidāmajām pārmaiņām iepazīstinās Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa. Ar vecākiem tiksies Skola2030 pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides vecākā eksperte Arita Lauka (arī PII “Maziņš kā jūra” dibinātāja), Skola2030 veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas satura izstrādes vadītāja Inese Bautre un Skola2030 mācību satura izstrādes eksperte Solvita Lazdiņa (arī Rīgas pilsētas sākumskolas direktore).

Konferenci atbalsta British Council pārstāvniecība Latvijā, Swedbank un Valmieras pilsēta.

Tiešraides programma.