Publicēts 22 Marts 2019

luca bravo 272464 unsplashIzglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (EIT) un Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) 2019. gada 28. martā organizē EIT informācijas dienu, lai veicinātu informētību par EIT kopienu. No 2014. – 2017. gadam EIT kopienas aktivitātēs dalībnieki no Latvijas saņēma finansiālu atbalstu 4 miljonu eiro apmērā. EIT palīdz uzņēmumiem, izglītības un pētniecības iestādēm sadarboties, lai radītu inovācijai un uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi Eiropā.

Pasākumā piedalīsies izglītības un zinātnes ministre Dr.Philol. Ilga Šuplinska, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja v.i. Andris Kužnieks, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Andris Ozols, EIT valdes locekle un „Sunrise Valley” zinātnes tehnoloģiju parka izpilddirektore Laima Kauspadiene, EIT direktora v.i. Martins Kerns (Martin Kern), kā arī pārstāvji no visām EIT inovāciju kopienām.

EIT ir astoņas inovāciju kopienas un trīs no tām jau ir pārstāvētas Latvijā. Kā pirmā Latvijā par pilntiesīgu EIT klimata zināšanu un inovācijas kopienas „Climate-KIC” biedri kļuva Rīgas Tehniskā universitāte (RTU). RTU Dizaina fabrika organizē „EIT Climate-KIC HUB Latvia”, Attīstības projektu institūts pārstāv ilgtspējīgas enerģijas mērķa inovācijas kopienu „EIT InnoEnergy” un Rīgas Stradiņa universitāte pārstāv kopienu „EIT Health”, kuras mērķis ir uzlabot Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī veselības un sociālās aprūpes sistēmu ilgtspēju.

RTU zinātņu prorektors Tālis Juhna: „Dalībai EIT galvenā pievienotā vērtība ir internacionalizācija – tā ļauj Latvijas studentiem un zinātniekiem kļūt par daļu no Eiropas inovāciju tīkla, lai attīstītu uzņēmējdarbības prasmes, piemēram, veidot projektus, uzņēmumus, pārdot biznesa idejas, kā arī inženierdizaina prasmes ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā līmenī. Tā ir iespēja piekļūt augsta līmeņa Eiropas mentoriem, uzņēmējdarbības treneriem, investoriem un partneru kontaktu tīklam. Savukārt klimata zināšanu un inovācijas kopiena „Climate-KIC” ir Eiropas svarīgākā organizācija, kas attīsta inovatīvas tehnoloģijas klimata jomā.”

RTU un Latvijas Universitāte piedalās dažādās aktivitātes „EIT Digital” kopienā, lai veicinātu Eiropas digitālo transformācija un kopienā „EIT Raw Materials”, lai nodrošinātu piekļuvi izejvielām, to pieejamību un ilgtspējīgu izmantošanu tautsaimniecības un iedzīvotāju labā.

EIT Latvijā šobrīd meklē „EIT Food” kopienas centru, kas veicinātu Eiropas lomu pārtikas inovācijas un ražošanas jomā. 2020. gadā sāks darboties divas jaunās EIT kopienas – „EIT Manufacturing”, kas stiprinās un palielinās Eiropas apstrādes rūpniecības konkurētspēju un „EIT Urban Mobility”, kas piedāvās ilgtspējīgus risinājumus mobilitātei pilsētās.

EIT kopiena piedāvā izglītības un uzņēmējdarbības pasākumus Latvijā. Kā vienu no piemēriem var minēt „EIT Climate-KIC Pioneers in Practice” programmu. 2018. gadā 11 dalībniekiem no Latvijas bija iespēja piedalīties darba sesijās, inovāciju darbnīcās un tiešsaistes semināros. Savukārt „PowerUp!” sacensībās 2018. gadā uzvarēja Latvijas jaunuzņēmums MAZZY. EIT organizēto sacensību mērķis ir atrast inovatīvus risinājumus enerģijas nozarē un uzlabot gaisa kvalitāti Eiropas pilsētās, sekmējot apkārtējās vides tīrību.

Vēl viens EIT kopienas darbības piemērs ir „The Climate-KIC Accelerator”, kuras ietvaros jaunuzņēmumi var saņemt individuālu mentoringu, ekspertu vadītas mācības, piekļuvi „Climate-KIC Accelerator” partneru tīklam, iespēju prezentēt savu jaunuzņēmuma ideju ES un saņemt finansējumu no 10 līdz 50 tūkst. eiro. 2018. gadā „EIT InnoEnergy” parakstīja sadarbības memorandu ar Latvijas Ekonomikas ministriju ar mērķi Latvijā nodrošināt inovatīvu enerģētikas un viedu risinājumu projektu īstenošanu. Dažādu EIT programmu veiksmes piemēri ir uzņēmumi HYGEN, ALINA, PVStream un Energo Plus.

Aicinām interesentus piedalīties EIT Informācijas dienā, kas 28. martā notiks RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā, Ķīpsalas ielā 6.

Programma.