Publicēts 09 aprīlis 2019

stokholmaValdība otrdien, 2019.gada 9.aprīlī, iepazinās ar Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par sadarbību ar Stokholmu–Ori (Zviedrija) kandidēšanas procesā uz 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu rīkošanu, kas paredzētu bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību sarīkošanu Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”, un atbalstīja sagatavoto vēstules projektu Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai (SOK) par Latvijas valdības garantiju sniegšanu.

Valdība apliecina, ka bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda” tiks pielāgota OS2026 bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību sarīkošanai izvirzītajām prasībām, kā arī tiks sakārtota transporta infrastruktūra. Trases rekonstrukcija, transporta infrastruktūras sakārtošana un Olimpiskā ciemata funkcijai Siguldā izmantojamās mājokļu un sabiedriskās infrastruktūras attīstība plānota neatkarīgi no Olimpisko spēļu rīkošanas.

Latvijas sniegtās garantijas ietver SOK Olimpiskās hartas ievērošanu, diskriminācijas nepieļaušanu, cilvēktiesību aizsardzību un dažādus ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus. Tāpat nosacījumus un garantijas nodokļu un muitas jomā, nepieciešamību garantēt juridisku šķēršļu neesamību spēļu norisei, nacionālās antidopinga organizācijas spēju nodrošināt dopinga kontroles programmas un drošības garantijas. Tiek sniegtas arī garantijas nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanai, ar SOK un ar Olimpisko spēļu norisi saistīto tiesību aizsardzībai (tai skaitā reklāmas, tirdzniecības, apraides un retranslācijas jomā, patenti un dizainparaugi u.tml.), telekomunikācijas, medicīnas pakalpojumu pieejamības, preses brīvības, manipulāciju ar sporta sacensībām aizlieguma un citās jomās.

Iniciatīvu pretendēt uz olimpisko spēļu rīkošanu izteica Stokholmas 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu rīkošanas komiteja, jo Zviedrijai nav savas infrastruktūras bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību rīkošanai, savukārt Latvijā ir gan spēcīgas šo sporta veidu tradīcijas, gan trase, kas ir atbilstoša augsta līmeņa starptautisko sporta sacensību rīkošanai kamaniņu sportā, skeletonā un bobslejā divniekiem. Jau 2018. gada 12.jūnijā valdība konceptuāli atbalstīja Latvijas iesaisti sadarbībā ar Zviedriju Stokholmas kandidēšanas procesā uz 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu rīkošanu. Atbalstu Latvijas sadarbībai ar Stokholmu kandidēšanas procesā iepriekš paudusi arī Latvijas Nacionālā sporta padome. No Latvijas puses kandidēšanas procesā iesaistīta ir Latvijas Olimpiskā komiteja, Siguldas novada pašvaldība un SIA „Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda””.

Lēmums par 2026. gada Ziemas Olimpisko spēļu norises vietu (Stokholma vai Milāna) tiks pieņemts Starptautiskās Olimpiskās komisijas (SOK) sesijā šā gada 24.jūnijā. Ja Stokholma – Ore (Zviedrija) iegūs tiesības rīkot 2026. gada Ziemas Olimpiskās spēles, četru mēnešu laikā pēc SOK lēmuma Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā sākotnējo pasākumu plānu, norādot arī tā provizoriskās izmaksas. Pēc plāna izskatīšanas Ministru kabinetā tiks sagatavoti nepieciešamie dokumenti par valsts budžeta ilgtermiņa saistību uzņemšanos, lai nodrošinātu valsts īpašumā esošās Bobsleja un skeletona kamaniņu trases „Sigulda” rekonstrukciju. Jautājums par valsts finansiālo atbalstu olimpisko spēļu sarīkošanai Siguldā skatāms kārtējā gada valsts budžeta un vidējā termiņa budžeta ietvara sagatavošanas procesā, ņemot vērā valsts budžeta iespējas.

Ja tiks pieņemts lēmums par monobobsleja un atbilstošu skeletona disciplīnu iekļaušanu 2026.gada Ziemas Paralimpisko spēļu programmā, minētās garantijas būs attiecināmas arī uz 2026.gada Ziemas Paralimpisko spēļu norisi Siguldā.

Ar informatīvo ziņojumu “Aktuālā informācija par sadarbību ar Stokholmu–Ori (Zviedrija) kandidēšanas procesā uz 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu rīkošanu un nepieciešamajām valdības garantijām” iespējams iepazīties Ministru kabineta tīmekļvietnē.