Publicēts 09 Aprīlis 2019

bruce mars 585709 unsplashŠogad studētgribētāju reģistrācija un uzņemšana augstākās izglītības iestādēs šā gada vidusskolu absolventiem varēs sākties no 1.jūlija, to paredz otrdien, 2019. gada 9.aprīlī, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās.

Savukārt reflektantus, kuri ir ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs un nepretendē uz studijām valsts finansētās studiju vietās vai studiju programmās ar studējošo skaita ierobežojumu, pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas augstākās izglītības iestādes var sākt reģistrēt un uzņemt no šā gada 15. aprīļa. Ātrāka reģistrēšanas termiņa noteikšana ārvalstu personām veicina Latvijas augstskolu un koledžu eksportspēju, kas nacionālās politikas plānošanas dokumentos ir izvirzīta kā viena no augstākās izglītības attīstības prioritātēm.

Augstskolu likumā noteikts, ka Ministru kabinets katru gadu nosaka sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas. Nosakot termiņu, tiek ņemts vērā normatīvajos aktos paredzētais centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšanas laiks – piecu nedēļu laikā pēc attiecīgā mācību gada beigām. Valsts izglītības satura centrs 2018./2019. mācību gada centralizēto eksāmenu sertifikātus pašvaldības izglītības pārvaldēm izsniegs šā gada 28. jūnijā. Pirms uzņemšanas sākuma termiņa augstskolai un koledžai nav tiesību slēgt ar studijām saistītus līgumus ar iespējamiem reflektantiem.

Vienlaikus Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi grozījumus Augstskolu likumā, lai dotu iespēju pašām augstskolām un koledžām noteikt uzņemšanas sākuma termiņu. Studētgribētājiem ir jābūt informētiem par uzņemšanas termiņu ne tikai studiju programmām, kurās var studēt pēc vidējās izglītības iegūšanas, bet arī citās. Tādēļ plānots noteikt, ka uzņemšanas sākuma termiņu nosaka augstskolas un koledžas atbilstoši pirmā semestra sākumam, paredzot uzņemšanas sākuma termiņu arī tajā gadījumā, kad uzņemšanas notiek ziemā. Lai novērstu situācijas, kad studijas ir jau sākušās, bet studiju programmās vēl notiek uzņemšana, paredzēts noteikt uzņemšanas beigu termiņu - vismaz viena nedēļu pirms pirmā semestra sākuma. Augstskolas un koledžas varēs noteikt dažādus uzņemšanas sākuma termiņus personām, kuras iegūst vidējo izglītību Latvijā un ārvalstīs, jo citās valstīs vidējo izglītību ieguvušajiem uzņemšanas process var būt ilgāks.

Ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2019. gadā” iespējams iepazīties MK tīmekļvietnē.