Publicēts 03 decembris 2018

INTERREG BJR projekta “Smart-up BSR" partneri pulcējās Vācijā, Potsdamā, Brandenburgas inovāciju nometnē “Dialogs starp zinātni un sabiedrību”, lai apmainītos pieredzē un strādātu pie zinātnes un sabiedrības, it īpaši uzņēmēju un pilsoniskās sabiedrības grupu, dialoga veidošanas. Izglītības un zinātnes ministriju pārstāvēja Latvijas Viedās specializācijas eksperts Aleksandrs Mārtiņš Blūms.

Programmas partneri nometnes laikā apsprieda gan specifisku elementu, kā zinātnes parku, un zinātnes kopumā lomu reģionu attīstībā un uz pierādījumiem balstītas rīcībpolitikas izstrādē. Veiksmīga zinātnes un sabiedrības dialoga rezultātā iespējams radīt nepieciešamo impulsu sabiedrības problēmu risināšanai un veicināt reģionu attīstību. Gan zinātnes komunikācija, gan vispusīga zinātnes, sabiedrības un savstarpējā mijiedarbība ir būtiska dažādu problēmu risināšanai. To ir iespējams īstenot, veidojot dialogu ne vien ar politikas veidotājiem, bet arī dažādām sabiedrības grupām, tai skaitā pilsoniskās sabiedrības grupām. Šāda savstarpējā mijiedarbība arī sniedz labāku ieskatu politikas veidotājiem par izaicinājumiem, kurus būtiski risināt politikas veidotājiem sadarbībā ar zinātnes kopienu.

Inovāciju nometnes darba grupas ietvaros tika intervēti arī vairāki deputāti no dažādiem parlamentiem, kuru sniegtie ieteikumi tika ņemti vērā izstrādājot programmu “Zinātne satiekas ar parlamentiem”, kā ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija organizēja konferenci “Demogrāfiskie izaicinājumi: no zināšanām uz rīcību!”. Vairāk informācijas par konferenci pieejama tīmekļvietnē.

“Smart-up BSR” tiek veidots kā platforma, kurā tiek dota iespēja dažādiem reģioniem un pilsētām atrast sadarbības partnerus, kā arī praktiski izmantot pētniecības un inovāciju potenciālu, vienlaicīgi balstoties viedās specializācijas pieejā. “Smart-up BSR” programmas mērķis ir celt kapacitāti galvenajiem RIS3 lietotājiem un izstrādātājiem un meklēt risinājumus problēmām, ar kurām reģioni un citas iesaistītās puses saskaras, īstenojot reģionālās pētniecības un inovācijas politiku (RIS3). Vairāk informācijas tīmekļvietnē.

Kopējais projekta programmas budžets: 2 448 882 EUR (78,3 % jeb 1 916 247 EUR - ERAF finansējums, 21,7 % jeb 532 635 EUR – nacionālais līdzfinansējums).

Izglītības un zinātnes ministrijas kopējais budžets: 44 915 EUR, no kuriem 85% jeb 38 177 EUR - ERAF finansējums, 15% jeb 6 017 EUR - nacionālais līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 1.oktobra līdz 2020. gada 30.septembrim.