Publicēts 25 aprīlis 2019

latgalesdienaNo 24. līdz 27. aprīlim ar plašiem un daudzveidīgiem pasākumiem Rīgā norisināsies Latgales kongresa dienas, atzīmējot vēsturiskā 1917.gada Latgales latviešu kongresa nozīmīgumu Latvijas valsts un Latvijas Satversmes veidošanas procesā.

26. aprīlī Latgales kongresa dienu pasākumu ietvaros Tieslietu ministrijā notiks seminārs par latgaliešu rakstu valodu - "Latgaliešu rakstu valoda izglītībā un pētniecībā. Citu reģionālo un mazāk lietoto valodu piemēri", kuru vadīs izglītības un zinātnes ministre, Dr. philol. Ilga Šuplinska. “Latgaliešu valoda ir neatņemama Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, kas pašiem latgaliešiem ļauj apzināties savu unikalitāti un vienlaikus piederību latviešu tautai. Tāpēc mums ir svarīgi gan izrādīt cieņu vēsturiskajiem, ar valsts izveidošanos saistītajiem notikumiem, gan stiprināt latgaliešu rakstu valodu izglītībā un pētniecībā, kā arī celt Latgales latviešu pašapziņu un stiprināt reģionālo identitāti,” uzsver I.Šuplinska, kura jau vairāk nekā 10 gadus piedalās Latgales kongresa organizēšanā.

Latgales kongresa dienas tiks ievadītas 24. aprīlī ar svinīgu pasākumu Saeimā, piedaloties Latgales plānošanas reģiona novadu vadītājiem, vadībai, Saeimas deputātiem un Ministru kabineta pārstāvjiem.

Savukārt sestdien, 27. aprīlī, Latgales diena ar plašu aktivitāšu programmu norisināsies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Pirmais Latgales kongress notika 1917. gada 26. un 27. aprīlī (pēc jaunā stila 9.un 10. maijā) Rēzeknē. Tā bija pirmā demokrātiski ievēlētā Latgales latviešu pārstāvju sanāksme, kurā tika nolemts, ka Latgales, Vidzemes un Kurzemes latvieši ir viena tauta un Latgalei jāapvienojas ar pārējiem topošās Latvijas valsts novadiem vienā zemē. Šis lēmums bija nozīmīgs sākumpunkts vēlākajai neatkarīgas Latvijas Republikas dibināšanai.

Latgales kongresa dienu pasākumi.