Publicēts 24 aprīlis 2019

SuplinskaIT1Lai veicinātu efektīvu un modernu partnerību starp nozari, valdību un universitātēm Latvijas tautsaimniecības digitālai transformācijai, trešdien, 24.aprīlī, Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija un Latvijas vadošās universitātes – Rīgas Tehniskā Universitāte un Latvijas Universitāte, kā arī Latvijas nozīmīgākās IKT un finanšu nozares pārstāvošās organizācijas – LIKTA, Finanšu nozares asociācija un Latvijas Informācijas tehnoloģijas klasteris un RTU Rīgas Biznesa skolas padomnieku konvents parakstīja sadarbības memorandu par ekselences programmas datorzinātnē izveidi un ieviešanu Latvijā.

Pasākumā LU un RTU sadarbībā ar Bufalo Universitāti (ASV) paziņoja par jaunas informācijas tehnoloģiju (IT) izcilības studiju programmas izveidi, kuru koordinēs RTU Rīgas Biznesa skola (RBS).

Atklāšanas pasākumā tika prezentēta arī vienota IT izglītības platforma “Baltijas IT sabiedrība” jeb BITS, lai ik gadu sekmētu 3000 IT profesionāļu sagatavošanu Latvijā.

Pirmajā gadā Baltijas IT līderības bakalaura studiju programmai “Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas”, ko īsteno LU un RTU, tiks uzņemti 60 studenti. Studijas notiks angļu valodā pēc pasaules vadošo universitāšu standartiem, ko koordinēs RBS. Programmā IT kompetences tiks integerētas ar komunikācijas, projektu vadības, mākslas, tiesībzinātņu, finanšu, un citām prasmēm, kas sniegs studējošajiem pamatu veiksmīgai karejai “digitalizētajā laikmetā”. Studijas vadīs pasniedzēji ar starptautiski vadošu akadēmisko un arī profesionālo pieredzi, kā arī ar valsts atbalstu 2019. gada rudenī tiks uzsākta pasniedzēju kvalifikācijas celšanas programma ASV.

“Šī studiju programma ļaus risināt galvenos izaicinājumus tuvākajos gados saistībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) profesijā paredzamo speciālistu iztrūkumu – gan vadītāju, gan dažādu atbalsta speciālistu līmenī. Ir nepieciešams īpaši veicināt tieši mērķtiecīgus ieguldījumus nākotnes cilvēkkapitālā, kas nodrošina augstākajiem pasaules standartiem atbilstošas izaugsmes iespējas topošajiem speciālistiem,” uzsver Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

SuplinskaIT